Deviatnik k Nepoškvrnenej Panne Márii

Katolícka Cirkev slávi 8. decembra prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Sviatok Nepoškvrneného Počatia vyhlásil v roku 1476 pápež Pius IV.. Nedefinoval túto doktrínu ako dogmu, ale existencia tohto sviatku bola silným dôvodom k jej vyhláseniu. Mariánska dogma, o ktorej hovoríme dnes, bola ustanovená o viac než štyristo rokov neskôr.

Pápež Pius IX. (1846-1878) apoštolskou konštitúciou Ineffabilis Deus z 8. decembra 1854 vyhlásil ako dogmu katolíckej viery, že „preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu“.

Štyri roky po vyhlásení dogmy sa 11. februára 1858 Panna Mária zjavila po prvý raz v jaskyni vtedy 14-ročnej Bernadette Soubirous. Odvtedy vraj bola dcéra tamojšieho mlynára svedkom tohto úkazu ešte 17 ráz. Krásna pani sa predstavila dievčine ako Nepoškvrnené Počatie.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.