Deviatnik k Nepoškvrnenej – Zdravasom bližšie k nej

Veľký sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie don Bosco miloval. S modlitbou Zdravas on sám rástol od malička a vo svojom oratóriu často odporúčal chlapcom obracať sa s dôverou na Pannu Máriu.

Zdravas…

Denne vyslovujeme tieto slová, niekoľkokrát do dňa. Krátka modlitba, ale taká osobná, a hutná, a mocná – je ako most medzi zemou a nebom, medzi mojou dušou a Božím svetom, kde Nepoškvrnená je Kráľovnou milostí. Niekedy ju odrecitujeme a ani nevieme, čo sme komu povedali. Týchto deväť dní je príležitosťou priblížiť sa k Nepoškvrnenej. Posunúť latku svojej dôvery voči nej trochu vyššie, trochu bližšie k jej srdcu.

 

AKO prežiť deviatnik:

– vzbudiť si úmysel, za čo / za koho chceme deviatnik obetovať

– podľa možnosti sa hneď na začiatku deviatnika vyspovedať

– podľa možnosti sa denne zúčastniť na slávení eucharistie a sv. prijímaní

– úkon deviatnika: nájsť si čas a prečítať si krátke zamyslenie + pomodliť sa 3 Zdravasy.

 

(Zamyslenia tohto 9-tnika sú inšpirované textami trapistu otca Hieronýma „Predspev k Anjelskému pozdraveniu“.)

 

1. deň – 29.11.: Zdravas, Mária

2. deň – 30.11.: Milosti plná

3. deň – 1.12.: Pán s tebou

4. deň – 2.12.: Požehnaná si medzi ženami

5. deň – 3.12.: A požehnaný je plod tvojho života – Ježiš

6. deň – 4.12.: Svätá Mária, Matka Božia

7. deň – 5.12.: Pros za nás hriešnych

8. deň – 6.12.: Teraz

9. deň – 7.12.: I v hodinu našej smrti

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.