Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov

2013 05 15 deviatnik

 

Ponúkame vám modlitbu deviatnika k Pomocnici kresťanov. Jej sviatok budeme sláviť 24. mája.

Ako sa modlíme tento deviatnik?

1. Každodenne po deväť dní sa pomodlite:Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu a modlitbu svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov.Na konci sa hovorí zvolanie: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!2. Potom si prečítajte krátke zamyslenie na daný deň, ako ich tu ponúkame.3. Pred deviatnikom sa vyspovedajte a v rámci možností každý deň pristúpte k svätému prijímaniu.

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,veľká a slávna opora Cirkvi,úžasná pomoc kresťanov,ohromná ako vojsko zoradené do boja,ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.Ochráň nás pred nepriateľomv našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiacha v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.Amen.

Sedem úmyslov na Deviatnik k Pomocnici kresťanov

– za rast vo viere– za upevnenie rodín– za nové duchovné povolania– za vernosť zasvätených osôb– za mladých, najmä chudobných– za misionárov– za šírenie evanjelia v médiách

 

1. deň, 2. deň, 3. deň, 4. deň, 5. deň, 6. deň, 7. deň, 8. deň, 9. deň

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.