Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov

(Rím, 12. mája 2023) – Tohtoročný deviatnik bude nadväzovať na Heslo 2023 „AKO KVAS V DNEŠNEJ ĽUDSKEJ RODINE“. Deviatnik zároveň vyzdvihuje ľudskosť Márie z Nazareta, ktorá prináša nové svetlo do laického rozmeru rodiny dona Bosca. Necháme sa viesť podnetnými úvahami dona Tonina Bella, obdivovaného a odvážneho biskupa z Molfetty v južnom Taliansku. Don Tonino našiel v Márii pravú, priamu, úplnú a naplnenú ženu; Máriu, ktorá žila ako my a chápe nás; ba čo viac, môžeme povedať, že ľudskosť Márie je nám príkladom na ceste prežívania Pánovej lásky v službe posledným a najmenším, trpiacim a núdznym.

 

1. DEŇ: Mária, žena chleba (15.5.)

2. DEŇ: Mária, žena bežného dňa (16.5.)

3. DEŇ: Mária, žena bez zbytočných slov (17.5.)

4. DEŇ: Mária, zamilovaná žena (18.5.)

5. DEŇ: Mária, žena na strane (19.5.)

6. DEŇ: Mária, odvážna žena (20.5.)

7. DEŇ: Mária, žena mlčania (21.5.)

8. DEŇ: Mária, žena našich čias (22.5.)

9. DEŇ: Mária, žena poslednej hodiny (23.5.)

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.