Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 2. deň

2. deň – utorok 16. mája – BLÍZKOSŤ    

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. (Lk 1, 39)

Panna Mária, prosíme ťa za všetkých, ktorí sa cítia opustení a sami. Ty si Pomocnica. Ujmi sa smutných a opustených a pošli im skutočných priateľov, ľudí, ktorí prejavia blízkosť.Nedovoľ, aby sme sa cítili opustení ani aby sme boli ľahostajní voči osamoteným. Ty si sa ponáhľala za Alžbetou. Pomôž nám s láskou navštevovať tých, ktorí to potrebujú. Amen.

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

 

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,veľká a slávna opora Cirkvi,úžasná pomoc kresťanov,ohromná ako vojsko zoradené do boja,ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.Ochráň nás pred nepriateľomv našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiacha v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.