Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 4. deň

4. deň – štvrtok 18. mája – BEZ MIESTA

… zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci (Lk 2, 7).

Božia Matka, prosíme ťa za všetkých, ktorí sú vo finančných tiesňach, bez práce, bez postele, bez ochrany, bez chleba. Podaj im pomocnú ruku, urob zázrak, ukáž cestu a pomôž z biedy.Nám, prosíme, daj vieru, že Nebeský Otec sa postará aj o náš materiálny život. Pomôž nám, Matka, oslobodiť sa od túžob po bohatstve, prepychu a pohodlí. Amen.

 

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,veľká a slávna opora Cirkvi,úžasná pomoc kresťanov,ohromná ako vojsko zoradené do boja,ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.Ochráň nás pred nepriateľomv našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiacha v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.