Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 5. deň

5. deň – piatok 19. mája – SMÚTOK

„Syn môj, čo si nám to urobil?“ (Lk 2, 48)

Panna Mária, bolo ti niekedy veľmi smutno, ťažko? Dnes sa dá tak ľahko upadnúť do beznádeje a pocitu prázdnoty. Ale ty si nedala miesto beznádeji, ani keď umieral tvoj Syn.Drahá Ježišova Matka, prosíme, nedovoľ, aby nás ovládla beznádej a nechuť žiť. Nech sú už naše problémy akékoľvek veľké, pomôž nám pamätať, že Boh je tu a je všemohúci. Amen.

 

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,veľká a slávna opora Cirkvi,úžasná pomoc kresťanov,ohromná ako vojsko zoradené do boja,ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.Ochráň nás pred nepriateľomv našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiacha v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.