Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 6. deň

6. deň – sobota 20. mája – VÍNO

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka (Jn 2, 1).

Naša Matka, bola si pri zázraku s vínom. Prosíme ťa za všetkých, ktorí majú problémy s alkoholom a mylne v ňom hľadajú falošnú útechu. Pomôž, zasiahni a vysloboď ich.Pomocnica kresťanov, oroduj za alkoholikov. Dôverujeme ti, že sa matersky pričiníš, aby sa ich boj s alkoholom skončil so šťastným koncom, aby aj im dal Kristus pravú radosť. Amen.

 

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,veľká a slávna opora Cirkvi,úžasná pomoc kresťanov,ohromná ako vojsko zoradené do boja,ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.Ochráň nás pred nepriateľomv našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiacha v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.