Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 7. deň

7. deň – nedeľa 21. mája – MAMA

Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe." (Jn 19, 27)

Ani si nevieme predstaviť, ako veľmi nás miluješ, ako ti záleží na našom šťastí. Skláňaš sa k nám ako nežná Mama, berieš nás do náručia, chceš počuť, čo nás teší, čo nás trápi.Panna Mária, naša Matka, máš dnes čas na rozhovor so mnou? Chcem ti toho tak veľa povedať, zveriť ti to všetko, čím žijem. Prosíme ťa, daj, aby mi ruženec zachutil. Amen. 

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,veľká a slávna opora Cirkvi,úžasná pomoc kresťanov,ohromná ako vojsko zoradené do boja,ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.Ochráň nás pred nepriateľomv našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiacha v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.