Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 8. deň

8. deň – pondelok 22. mája – SKRATKA

… zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi (Sk 1, 14)

Ježišova matka, prosíme, vstúp do našich snažení o svätosť. Daj nám uveriť, že ak sme blízko k tebe, sme blízko aj k Bohu. Veď ty si stále blízko neho a on ťa vždy rád vypočuje.Drahá Pomocnica kresťanov, ty si ako naša skratka k Bohu. Daj, aby sme pamätali, že si s nami. A ak zblúdime, prosíme, priveď nás čím skôr do Božej blízkosti. Amen.

 

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,veľká a slávna opora Cirkvi,úžasná pomoc kresťanov,ohromná ako vojsko zoradené do boja,ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.Ochráň nás pred nepriateľomv našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiacha v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.