Deviatnik k rómskym bl. mučeníkom – 2. deň

Poďakujme sa dnes svojim rodičom, ktorí ťažko pracujú, aby nám nič nechýbalo.

(Nezamestnanosť v roku 2020 vzrástla na Slovensku na 6,7 %.)

„Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ. Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: ‚Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn?‘“ (Mt 13, 53 – 55). Svätá rodina, nemala veľa majetku, museli ťažko pracovať. Jozef a Mária nezaistili Ježišovi život v blahobyte a prepychu. Za svoju chudobu sa nikdy nehanbili, bez výčitiek a šomrania žili pokojný život.

Aj dnes je veľa ľudí, ktorí trpia núdzu. Práca je povinnosťou každého človeka, aj svätý Jozef ako tesár ťažko pracoval, aby uživil Svätú rodinu. Všetci pracujúci si zaslúžia spravodlivú mzdu za svoju prácu, aby ich rodiny netrpeli hladom a nedostatkom.

Rodina Zefirína bola chudobná a Zefirín musel chodil aj po žobraní. Emília s rodičmi žila tiež vo veľmi chudobnej rodinne v skromnom jaskynnom príbytku, na periférii mesta. Obidvaja od detstva pomáhali svojim rodičom s pletením prútených košíkov. Potom ich predávali na trhoch, aby si zarobili na živobytie.

Pápež František hovorí:Neodvracajme zrak od nových foriem chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré zabraňujú ľuďom žiť dôstojne.

Modlime sa:Dobrý Ježišu, ty si povedal: čo ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste urobili. Ty si dal svojho Ducha Svätého aj našim blahoslaveným Zefirínovi a Emílii, aby v každom človeku videli teba a aby si ich posilňoval pri konaní dobra. Prosíme ťa, obdaruj aj nás svojím Duchom, aby sme ti dokázali slúžiť v bratoch a sestrách, ktorých denne stretávame. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.