Deviatnik k rómskym bl. mučeníkom – 3. deň

Urobme dobrý skutok voči niekomu v našej rodine.

(Za posledný rok do manželstva vstúpilo takmer 24-tisíc párov, čo bolo o 6,4 tisíc sobášov menej v porovnaní s priemerom v predchádzajúcich piatich rokoch.)

K Ježišovi ktosi prišiel a povedal: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ (Mt 19, 16). Boh si vyvolil svätého Jozefa s Pannou Máriou, aby založili ľudskú rodinu a svojou dobrotou a nezištnosťou vytvorili prostredie, v ktorom Ježiš ako dieťa vyrastal.

Aj chudobní ľudia túžia po opravdivej a čistej láske. 18-ročný Zefirín sa zaľúbil do rómskeho dievčaťa Terezy a po 30 rokoch spoločného života sa rozhodli uzavrieť aj sviatostné manželstvo v kostole. Emília sa vydávala ako 24-ročná za Juana a bola už v druhom stave. Nechcela, aby jej manžel vstúpil do nezmyselnej vojny, bála sa, že ho môže stratiť.

Pápež František hovorí:Boh vie lepšie než my, čo potrebujeme; musíme mu dôverovať, lebo jeho cesty sú veľmi odlišné od našich.

Modlime sa:Pane Ježišu, ty si blahoslaveného Zefirína a jeho manželku Terezu obdaroval sviatostným manželstvom. Na ich príhovor poskytni odvahu pokrsteným mladých ľuďom uzatvárať sviatostné manželstvo. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.