Deviatnik k rómskym bl. mučeníkom – 4. deň

Naučme dnes niekoho modliť sa alebo aspoň prežehnávať sa.

(Aj na Slovensku máme skoro 10 % ľudí bez vyznania, ale oveľa vyššie percento je nevedomých a ľahostajných kresťanov.)

Učeníci žiadajú Ježiša: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov“ (Lk 11, 1). On ich naučil novú modlitbu, ktorú dovtedy nepoznali. Je odlišná od modlitieb ostatných učiteľov, od židovských rabínov, od Jána Krstiteľa. Je to modlitba tých, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša Krista.

Zefirín zhromažďoval deti zo svojho okolia, rozprával im biblické príbehy, rád s nimi spieval náboženské piesne a modlil sa s nimi. Zefirín posledných 20 rokov svojho života chodieval každý deň na svätú omšu a na sväté prijímanie. Ruženec sa modlieval doma alebo po ceste do kostola. Dlho a sústredene sa modlil aj vo väzení. Emília tiež mala veľkú túžbu naučiť sa modliť svätý ruženec, preto prosila veriace ženy vo väzení, aby ju to naučili.

Pápež František hovorí:Modlime sa za seba navzájom, aby sme vedeli otvoriť naše dvere slabým a chudobným.

Modlime sa:Pane Ježišu, Zefirín a Emília nemohli vychovávať vlastné deti. Zefirín aj napriek tomu dokázal byť dobrým apoštolom detí, ktoré privádzal k tebe. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme aj my boli apoštolmi v našich rodinách a všade tam, kde sme. Lebo ty žiješ a kraľuješ naveky vekov. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.