Deviatnik k rómskym bl. mučeníkom – 5. deň

Modlime sa za všetkých adoptívnych rodičov, aby dôstojne, s úctou a nežnou láskou pristupovali k zvereným deťom.

(V detských domovoch na Slovensku bolo v minulom roku 4 747 detí.)

Keď vydal cisár Augustus príkaz vykonať súpis ľudu, Jozef sa vybral z Nazareta do Judska, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Niekoľko dní znášali nepohodlie, páľavu slnka a prašné cesty, pričom Mária bola v deviatom mesiaci tehotenstva. Keď nadišiel čas jej pôrodu, „porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci“ (Lk 2, 7).

Zefirín a Tereza nemali vlastné deti. Terezin brat im dal do starostlivosti svoje dievčatko, malú Pepitu, predože mal ešte ďalších päť detí. Zefirínovi veľmi záležalo na vzdelaní malej Pepity. Chodila do školy, učila sa čítať a písať, ale aj hrať na klavíri. Dcéra Emílie, malá Angela, bola umiestnená do štátneho zariadenia starostlivosti o deti. Po skončení vojny sa o malej Angele nezachovali nijaké správy a ani dnes sa nevie, kde sa nachádza či akých mala adoptívnych rodičov. Emília nevidela rásť svoje dieťa, nemala čas sa s malou Angelou potešiť.

Pápež František prosí Ježiša:Pane, pomôž nám byť veľkodušnejšími a byť vždy viac nablízku chudobným rodinám.

Modlime sa:Dobrý Ježišu, ty si povedal: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5). Ty pôsobíš v našich srdciach a uschopňuješ nás, aby sme žili čnostným životom. Ďakujeme ti za to, že si silne pôsobil aj v živote našich nebeských patrónov Zefirína a Emílie. Na ich príhovor ťa prosíme, posilňuj v nás túžbu žiť pravdivým a čestným životom. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.