Deviatnik k rómskym bl. mučeníkom – 7. deň

Potešme niekoho vo svojom okolí, kto prežíva osamelosť alebo smútok.

(Vo svete hladuje viac ako 800 miliónov ľudí, denne od hladu zomrie 11 tisíc detí.)

Keď sa Ježiš dozvedel o smrti Lazára, zachvel sa v duchu, zaplakal a vzrušený pristúpil k hrobu (porov. Jn 11, 33). Ježiš na Lazárovi ukázal svoju moc, ale prejavil aj svoj hlboký ľudský cit, ktorý je prekvapivo jemný. Pán Ježiš svojím správaním voči Marte a Márii preukazuje svoju lásku v súcite a robí to takým presvedčivým spôsobom, že je z toho cítiť účasť na ich utrpení a bolesti.

Smútok a bolesť vstupuje aj do nášho života. Zefirínovi náhle zomrela manželka Tereza, za ktorú sa každý deň modlil. Emília posledné roky svojho mladého a krátkeho života prežívala veľký smútok, často si aj poplakala, lebo bola odlúčená od svojho manžela a príbuzní ju vo väzení navštevovali málo. Každý z nás už stratil milovanú osobu. Odchod blízkeho človeka zanechá v našom srdci stopu a pri každej spomienke je nám ľúto, že už nie je medzi nami.

Pápež František hovorí:Usilujme sa ísť v Kristových šľapajach v konkrétnosti života, pozorní voči bratom a sestrám v núdzi.

Modlime sa:Dobrý Bože, ty si posilňoval Zefirína a Emíliu v čase skúšok a bolesti, tvoje milosrdenstvo, ktoré nám preukazuješ, je nekonečné. Ty vždy robíš voči nám ľuďom prvý krok, ukazuješ nám svoju lásku a stále nás pozývaš prežívať osobné spoločenstvo s tebou. Svätí zažívali tvoju lásku aj cez častú svätú spoveď a sväté prijímanie. Pomáhaj nám ich nasledovať a napodobňovať. Daj, aby sme aj my túžili po vzťahu s tebou a často sa s tebou stretávali v modlitbe, pri svätej omši a vo sviatostiach. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.