Deviatnik k rómskym bl. mučeníkom – 9. deň

Modlime sa za tých, ktorí dnes zomrú, aby neumierali v strachu a opustenosti.

(V minulom roku zomrelo na Slovensku 59 089 ľudí, z toho na COVID 4 004.)

Apoštol Pavol povedal: Čo to robíte, prečo plačete a trháte mi srdce? Veď ja som pripravený pre meno Pána Ježiša dať sa nielen zviazať, ale v Jeruzaleme aj zomrieť (porov. Sk 21, 13).

V živote svätých obdivujeme ich veľkú vieru a dôveru v Pána Boha. Pán Boh rozptýlil v najťažšej chvíli života všetky ich pochybnosti. V duchu viery a zbožnosti uskutočnili životnú úlohu, ktorú im Boh určil.

Smrť je súčasťou života, často prichádza nečakane a bolestne zasahuje aj do nášho života. Zefirína bez akéhokoľvek súdu previezli z väzenia v noci na cintorín a tam ho zastrelili. Zomieral s výkrikom „Nech žije Kristus Kráľ!“ Keď sa Emíliin stav po veľkej strate krvi po pôrode začal zhoršoval, rýchlo vyhasol jej mladý život. Zomierajúci sa cítia pokojne, keď vidia pri svojom lôžku milujúce osoby. Zefirín a Emília nezomierali v kruhu svojich najbližších, nebolo im to dopriate, ich blízki boli od nich ďaleko. Nech nám patrón dobrej smrti svätý Jozef pomáha pri pokojnom prechode z časnosti do večnosti.

Pápež František hovorí:Láska znamená byť nablízku mužom a ženám z periférií, ktorých denne stretávame.

Modlime sa:Pane Ježišu, ty si povedal svojím apoštolom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam“ (Jn 14, 27). Svätí prostredníctvom pravidelného pristupovania ku sviatostiam prijímali tvoj pokoj do svojho srdca. Vďaka tomu potom vedeli tvoj pokoj prinášať aj medzi ľudí. Ďakujeme ti za ich príklad a prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme aj my vždy prijímali tvoj pokoj a aby sme sa učili prinášať pokoj aj do našich rodín a do celého nášho okolia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.