Deviatnik k rómskym bl. mučeníkom – Úvod

(Bratislava, 4. septembra 2021) – Rómovia pred tisíc rokmi opustili Indický polostrov a dnes žijú po celom svete. Po usadení v Európe postupne prenikali aj do Afriky a Ameriky. Na Slovensku ich žije okolo pol milióna, väčšina z nich na východe našej krajiny.

Zefirín a Emília vyrastali v Španielsku, stovky kilometrov od seba (Barbastro – Tíjola – cca 900 km). Každý mal svoju rodinu, nikdy sa nestretli a aj napriek tomu mali spoločný osud, stali sa svedkami viery tým, že ako Rómovia obetovali svoj život za Španielov, ľudí z majority. Stratili svoj život, aby nezradili a aby zachránili životy svojich priateľov.

Španielsko v tom období zachvátil najkrvavejší a najmenej prehľadný konflikt 20. storočia, v ktorom bolo zavraždených viac než 6 832 zasvätených osôb, z toho 13 biskupov, 4 172 kňazov, 2 364 mníchov a 283 rehoľných sestier. Zničených bolo 160 kostolov a kláštorov.

Rómovia si chceli žiť svoj tradičný život, ale revolúcia im to nedovolila. Bolestne vstúpila aj do ich života a vybrala si nespravodlivú daň podľa nekontrolovaných, iracionálnych pravidiel. Cirkevný otec Tertulián napísal: „Krv mučeníkov je semenom nových kresťanov.“ V dejinách Cirkvi sa to mnohokrát potvrdilo. Na príhovor tých, ktorí položili svoj život za Ježiša Krista, Boh otvára srdcia ľudí pre prijatie a prežívanie viery. Nech aj krv mučeníkov, blahoslaveného Zefirína a Emílie, je semienkom, ktoré otvorí srdcia Rómov i Slovákov k vzájomnému prijatiu a prežívaniu viery.

Zefirín Jiménez Malla bol blahorečený 4. 5. 1997 v Ríme a Emília Fernández Rodríguezová bola blahorečená 25. 3. 2017 v Almeríi ako prvá Rómka v histórii Cirkvi. Emília bola blahorečená presne dvadsať rokov po blahorečení Róma z Barbastra, Zefirína Jiméneza Mallu, mučeníka svätého ruženca.

Títo španielski mučeníci rómskeho pôvodu, ktorí počas občianskej vojny obetovali svoj život za svoje presvedčenie a jednoznačné postoje voči diktatúre, sú považovaní za patrónov Rómov. Španielska občianska vojna sa začala 17. 7. 1936 a skončila sa 1. 4. 1939. Trvala 2 roky, 8 mesiacov, 2 týždne a 1 deň.

Pápež František hovorí, že je čas zmeniť mentalitu a prestať si myslieť, že naše skutky nemajú vplyv na tých, čo trpia…

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.