Deviatnik pred blahorečením Titusa Zemana

(Bratislava, 21. septembra 2017) – Saleziánska rodina spolu s celou Cirkvou bude o niekoľko dní sláviť blahorečenie mučeníka za duchovné povolania – Titusa Zemana. Pozývame vás duchovne sa pripraviť na túto udalosť prostredníctvom modlitby deviatnika v čase od 21.-29. septembra.  1. deň: Na začiatku jeho cesty bola Mária2. deň: Vytrvalý na ceste k povolaniu3. deň: Vždy so svojím ukrižovaným Spasiteľom4. deň: Opustil svoje bezpečie pre dobro bratov5. deň: Svetlo a silu čerpal z Božieho slova6. deň: Spolu s Máriou na cestu odvážneho svedectva7. deň: Pravda je dôležitejšia ako zachrániť seba8. deň: Zostal sám sebou9. deň: Spolu s Máriou prežíval svoje utrpenia

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.