Deviatnik pred sviatkom dona Bosca – 1. deň

22. január – do sviatku dona Bosca ostáva 9 dní 

Som odvážny?


 

Sen dona Bosca z roku 1824

V tom čase som mal sen. Vryl sa mi hlboko do pamäti na celý život. Snívalo sa mi, že som blízko domu na širokom dvore. Zabávalo sa tu mnoho chlapcov. Daktorí sa smiali, iní sa hrali a mnohí aj kliali. Keď som počul toto rúhanie, vrhol som sa na nich. Chcel som ich umlčať slovami i päsťami.

Boží sen

Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho. Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. Ježiš mu povedal: „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov? Ale ako by sa potom splnilo Písmo, že to má byť takto?“ (Mt 26,50-54)

Realita roku 2015

Aj dnes žijeme donov Boscov sen: mladí sa zabávajú, smejú, hrajú a nechýbajú ani takí, ktorí kľajú na život, alebo žijú, akoby Boha ani nebolo. Čo s tým? Stále vidíme krivdy a nespravodlivosť, ktoré musia znášať mladí ľudia i deti: opustenosť, chudobu, citovú nevyrovnanosť, násilie, závislosti, zneužívanie v oblasti práce, nezamestnanosť… Ako prvé nám možno príde na um vytasiť meč ako sv. Peter, alebo vrhnúť sa doprostred diania a urobiť poriadok ako malý Ján Bosco. Aj keď sa nám zdá toto ľudské riešenie najúčinnejšie a najrýchlejšie, nie je riešením lásky. Ježiš im obom, a aj nám ponúka čosi iné. Čo je na Jankovi a sv. Petrovi sympatické? Že mali chuť bojovať, aj keď si zo začiatku zmýlili zbrane.Asi každý z nás vníma okolo seba neprávosť a nespravodlivosť. Máme ešte chuť bojovať proti zlu a nespravodlivosti, ktorá je okolo nás? Alebo sme rezignovali a tvárime sa, že svet je už taký a my s tým nič nezmôžeme? Ak chceme niečo zmeniť, treba mať v srdci zápal pre Ježiša, pre jeho Kráľovstvo, pre lásku a dobro, ako mal Janko. Nebyť ľahostajní a pustiť sa do boja!

Tweet pápeža Františka

Drahí mladí, nevzdajte sa svojich snov o spravodlivejšom svete! (3. júla 2014)

Môj dnešný sen

Nájdem dnes odvahu postaviť sa proti zlu, nespravodlivosti v mojom okolí, alebo ostanem ľahostajný a budem sa tváriť „že všetko je v poriadku“?

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.