Deviatnik pred sviatkom dona Bosca – 2. deň

23. január – do sviatku dona Bosca ostáva 8 dní 

Čo sa dá vyčítať z mojej tváre?


 

Sen dona Bosca z roku 1824

Tu sa zjavil vznešený muž v dôstojnom oblečení. Celý bol zahalený do bieleho plášťa. Tvár mu tak žiarila, že sa nedalo do nej ani pozrieť. Oslovil ma menom a rozkázal mi, aby som sa postavil na čelo týchto chlapcov. A dodal:- Získaj ich za priateľov, ale dobrotou a láskou, nie bitkou. Daj sa s nimi do reči a vysvetli im, že hriech je najväčšie zlo, no priateľstvo s Bohom to najvzácnejšie dobro.

Boží sen

O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ (Mt 17, 1-6)

Realita roku 2015

Aj v dnešných časoch žili a žijú ľudia vyžarujúci svetlo, ktoré žiarilo z Ježišovej tváre: sv. Ján Pavol II., sv. Matka Terézia, Benedikt XVI., pápež František… a mnohí ďalší, o ktorých vie iba ich okolie.Prečo oni žiaria, a my nie? Žijeme v tom istom svete, a predsa niektorí sú už teraz „premenení“. Je to vďaka tomu, že sa nechali nájsť Pánom Ježišom a osloviť jeho láskou Dobrého pastiera. Tak ako malého Janka, aj nás Pán Ježiš volá po mene. Záleží len na nás, či počúvame jeho hlas a ideme za ním, alebo vo svojom živote počúvame a nasledujeme iné hlasy. Aj apoštolom pri Ježišovom premenení zaznel hlas Boha. Tento Boží hlas má moc meniť srdce každého človeka, aby mohol vyžarovať Božiu lásku zo svojej tváre. Každý z nás určite pozná ľudí s „premenenou tvárou“, aj keď možno majú už pokročilý vek. Ako mňa vnímajú ľudia v mojom okolí? Čo im ponúkam? Skleslú tvár, smutný pohľad do zeme či bezduchý pohľad do neznáma… alebo žiarivé oči, úsmev, radosť, povzbudenie? Ak chcem „žiariť“, mal by som ako Janko Bosco a apoštoli urobiť jednu dôležitú vec. Nechať sa osloviť Ježišovým hlasom a počúvať ho!

Tweet pápeža Františka

Ježiš je Dobrý pastier. Hľadá nás a je nám nablízku, aj keď sme hriešnici, najmä preto, že sme hriešnici. (6. septembra 2014)

Môj dnešný sen

Aj napriek svojej zaneprázdnenosti a uponáhľanosti sa dnes chcem zastaviť, nechať sa nájsť Pánom Ježišom a počúvať hlas Nebeského Otca. Nech jeho láska zažiari v mojom srdci, v mojej tvári.

 

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.