Deviatnik pred sviatkom dona Bosca – 3. deň

24. január – do sviatku dona Bosca ostáva 7 dní

 

Som zmätený!


 

 

Sen dona Bosca z roku 1824

Zmätený a prestrašený som sa vyhováral, že som len úbohý chlapec bez vedomostí a takým uličníkom nie som schopný hovoriť o náboženstve.V tej chvíli sa chlapci prestali ruvať, vykrikovať a preklínať a všetci obstúpili hovoriaceho.

Boží sen

Pán prehovoril ku mne takto: „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“ I povedal som: „Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som.“ Ale Pán mi riekol: „Nehovor: »Mladučký som,« lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil!“ – hovorí Pán. (Jer 1,4-8)

Realita roku 2015

To, čo sa povedalo včera, dnes sa už zmenilo; to, čo včera platilo, dnes je už inak… lebo prišla ešte lepšia ponuka. Nič nie je pevné, nič stabilné. A v tomto chaose sa treba rozhodnúť.Sme zmätení, tak ako bol Janko, ako bol prorok Jeremiáš. Je to pravda, málokto sa vie orientovať v dnešnom svete. A napriek tomu Boh Otec sa nevzdáva a chce aj nám dnes ukázať cestu, pomôcť nájsť smer v tomto chaose. Aj my sa cítime neschopní, nehodní, málo pripravení. Bohu to však vôbec neprekáža. Čo je v ľudských očiach slabé, je v Božích očiach silné, a naopak. On si na veľké veci vyberá ľudí nie podľa kritérií tohto sveta, ale podľa otvorenosti srdca. Veď si spomeňme na Dávida, ktorý sa postaví s prakom proti Goliášovi. Aj napriek zmätku, ktorý je okolo nás, Bohu stačí, aby sme mu verili a vložili sa do jeho ochrany. Čo ak som to práve ja, ktorý má ukázať cestu? Čo ak Boh Otec posiela mňa, aby som druhým pomohol zorientovať sa v chaose? Pán Boh s nami určite počíta, no od nás si to žiada jednu vec: mať vo svojom živote poriadok – vo vzťahu s Trojjediným Bohom, vo svedomí, vo vzťahoch s ľuďmi, v izbe, v peniazoch… Lebo slepý nemôže viesť slepého.

Tweet pápeža Františka

Drahí mladí, neupadnite do priemernosti. Kresťanský život je tu pre veľké ideály. (15. júla 2014)

Môj dnešný sen

Ak je náhodou v mojom živote oblasť, v ktorej som zmätený a nemám v nej poriadok, skúsim si nájsť pre seba dnes čas, aby som to s Božou pomocou napravil.

 

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.