Deviatnik pred sviatkom dona Bosca – 4. deň

25. január – do sviatku dona Bosca ostáva 6 dní

 

Byť dnes poslušný?


 

Sen dona Bosca z roku 1824

Ani som nevedel, čo hovorím, keď som sa ho spýtal:- Kto ste, že žiadate odo mňa také nemožné veci? – Práve preto – odvetil – že sa ti to zdá také nemožné, musíš to urobiť možným tým, že poslúchneš a nadobudneš si vedomosti.

Boží sen

Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca. (Flp 2,5-11)

Realita roku 2015

Mnohí odborníci na spoločenské otázky označujú obdobie, v ktorom žijeme, ako dobu „krízy autority“. V rodine sa vytráca poslušnosť, v škole sa stráca úcta k učiteľom, v spoločnosti sa nerešpektujú zákony. Poslušnosť je slovo, ktoré sa dnes nenosí. Každý má svoje práva, privilégiá, nároky, schopnosti… A prečo by sa mal niekomu podriaďovať? Boh Otec ustanovil autoritu, aby spravodlivo vládla a usmerňovala dejiny ľudstva smerom k zavŕšeniu Božieho kráľovstva. Aj Pán Ježiš prišiel ako ten, ktorý má autoritu, ale počas svojho pozemského života neurobil nič, čo by sa priečilo vôli nebeského Otca. Bol mu úplne poslušný, až tak, že keď ho ľudia chceli zabiť, neutiekol, ale obetoval sa z lásky za nás, aby zjavil, že Boh Otec nás má až takto veľmi rád. Nebola to slepá poslušnosť, ale poslušnosť z lásky, ktorá vedela prijať aj nepohodlie a bolesť. Janko vo sne tiež vidí, že ak chce niečo v budúcnosti dosiahnuť, musí byť poslušný. Ako je to s mojou poslušnosťou? Vnímam autoritu v rodičoch, v učiteľoch, predstaviteľoch štátu, aj napriek ich nedokonalostiam? Verím, že aj cez nich mi Nebeský Otec môže niečo povedať? Aj ja raz budem pre niekoho autorita a ak sa nenaučím poslúchať, nikdy nebude zo mňa dobrý otec či mama.

Tweet pápeža Františka

Učme sa byť poslušní Božiemu slovu, pripravení na prekvapenia od Pána, ktorý k nám hovorí. (28. novembra 2013).

Môj dnešný sen

Čo tak skúsiť byť dnes celý deň poslušný: poslúchať vždy na prvé slovo, plniť si všetky svoje povinnosti? Adrenalín? No ak to budeš robiť z lásky, uvidíš, ako dobre sa ti bude zaspávať.

 

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.