Deviatnik pred sviatkom dona Bosca – 5. deň

26. január – do sviatku dona Bosca ostáva 5 dní

 

Učitelia môjho života


 

Sen dona Bosca z roku 1824

– Ako si možno nadobudnúť vedomosti?- Dám ti učiteľku. Pod jej vedením sa staneš múdrym, lebo bez nej je i tak každá múdrosť iba nevedomosťou.- Ale kto vlastne ste? Som Synom tej, ktorú ťa tvoja matka naučila pozdravovať trikrát denne.- Moja matka mi vždy hovorieva, aby som sa bez jej dovolenia nestýkal s neznámymi. Povedzte mi teda, ako sa voláte.- Na to sa spýtaj mojej matky.

Boží sen

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 1-5)

Realita roku 2015

Google, Facebook, Wikipédia, YouTube, web… Poznáme ich všetci. Ak niečo nenájdete tam, tak potom to určite nebolo. Jednoznačne sa to odohralo presne tak, ako tam písali. A to, o čom sa tam nepíše, akoby sa ani nestalo.Sú to moderní učitelia nášho života. Vieme si veľmi rýchlo zistiť veľké množstvo faktov, údajov, informácií… Ale stávame sa naozaj múdrejšími? Kedysi životnú múdrosť odovzdávali rodičia, starí rodičia, kňazi, učitelia. Vysvetľovali, čo je v živote dôležité, a učili, ako sa k nemu postaviť. Dnes síce vieme všetko, no nevieme to najpodstatnejšie: ako prežívať svoj život naplno. A na to nevyhnutne potrebujeme učiteľov, lebo sám to nikto nedokáže. Pán Ježiš zapísal Janka Bosca do školy Panny Márie. Sama Panna Mária túto školu absolvovala pri Ježišovom boku a veľa sa naučila. Janko ho poslúchne a zverí sa do Máriinej školy. A čo moja škola života? Kto sú moji učitelia? Kde ja sám hľadám pravdu o živote? S kým sa radím? Sú moji učitelia len na webe, alebo mám vo svojom okolí ľudí, ktorým verím, že mi chcú dobre, a môžem povedať, že sú moji učitelia?

Tweet pápeža Františka

V ťažkých chvíľach života kresťan nachádza útočisko pod plášťom Božej Matky. (31. mája 2014)

Môj dnešný sen

Spomeniem si dnes na ľudí, ktorým vďačím za to, že ma viedli a vedú mojím životom. Čo tak, okrem modlitby za nich, im napísať SMS alebo e-mail či list a poďakoval sa im?

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.