Deviatnik pred sviatkom dona Bosca – 7. deň

28. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 3 dni

 

Akým ľuďom chcem ohlasovať Krista?


 

Sen dona Bosca z roku 1824

Obzrel som sa a videl som, že všetci tí chlapci zrazu zmizli. Namiesto nich tu bolo mnoho kozliat, psov, mačiek, medveďov a iných zvierat. Vznešená pani mi povedala:- Toto je tvoje pole, tu budeš pracovať.

Boží sen

Keď potom vyšiel von a videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho, povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal, opustil všetko a išiel za ním. Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Odpovedal im Ježiš: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“ (Lk 5, 27-32)

Realita roku 2015

Vojna na Ukrajine, v Sýrii, nepretržité nepokoje na Blízkom východe, desiatky vojnových konfliktov v Afrike… To je svet, v ktorom žijeme. A Európa? Okrem nezamestnanosti, prostitúcie, drog, obchodu s ľuďmi, rozkladu rodiny, neviazaného konzumného životného štýlu, je plná množstva ideológií potláčajúcich najzákladnejšie ľudské hodnoty, aj keď to navonok tak nevyzerá (potraty, eutanázia, ideológia LGBT, nedeľná práca, výhrada vo svedomí…).Toto je pole, kde treba pracovať, toto bolo Jankovo pole, toto bolo pole Pána Ježiša. Vieme si všetci predstaviť omnoho ideálnejšie polia na prácu, ale Boh Otec nás v dnešných časoch posiela práve sem – medzi „množstvo kozliat, psov, mačiek, medveďov a iných zvierat“. On chce spásu každého človeka. Žiaľ, pre hriech sa mnohí vzdialili od tejto jeho túžby, a práve preto je Cirkev plná hriešnikov a nedokonalých ľudí. Aj okolo nás žijú ľudia, ktorí potrebujú pomoc, len treba otvoriť oči – aby sme ich videli, nastaviť uši – aby sme ich počuli, otvoriť ústa – aby sme sa im prihovorili, a pripraviť si ruky – aby sme im mohli pomôcť.Viem prijať tento svet „hriešnikov“, ktorý, žiaľ, aj ja občas dotváram svojím životom? Som ochotný skloniť sa k ľuďom, ktorí „sú horší ako ja“? Chcem im pomôcť naozaj, alebo len naoko?

Tweet pápeža Františka

Žiť ako pravé Božie deti znamená milovať blížneho a priblížiť sa k tomu, kto je sám a v ťažkostiach. (1. júla 2014)

Môj dnešný sen

Čo tak si napísať mená dvoch – troch „hriešnikov“ z môjho okolia, na ktorých mám dosah, a premyslieť si stratégiu, ako sa k nim priblížiť, ako im pomôcť, poslúžiť, ako im urobiť svet krajším?

 

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.