Deviatnik pred sviatkom dona Bosca – 8. deň

29. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 2 dni

 

Čo potrebujem k úspechu?


 

Sen dona Bosca z roku 1824

Vznešená pani pokračovala: „Buď pokorný, statočný a silný a čo vidíš, že sa teraz deje s týmito zvieratami, musíš urobiť s mojimi synmi.“

Boží sen

Potom Šaul obliekol Dávida do svojho odevu, dal mu kovovú prilbu na hlavu a obliekol ho do panciera. Na odev si Dávid opásal jeho meč a pokúsil sa chodiť, lebo nebol navyknutý. Tu Dávid povedal Šaulovi: „Nevládzem v tomto chodiť, lebo nie som navyknutý.“ A Dávid zvliekol tie veci zo seba, vzal si do ruky svoju palicu, z potoka si vybral päť hladkých kameňov, vložil si ich do pastierskej kapsy, ktorá mu slúžila za tulec, a so svojím prakom v ruke sa približoval k Filištíncovi. Keď sa Filištínec pozrel a uvidel Dávida, pohrdol ním, lebo bol chlapec, ryšavý, pekného výzoru. Dávid mu odpovedal: „Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil. Dnešného dňa ťa Pán vydá do mojej ruky, zrazím ťa, odtnem ti hlavu a mŕtvoly tábora Filištíncov dám dnes nebeským vtákom a zemskej zveri a dozvie sa celá zem, že Izrael má Boha. (por. 1 Sam 17, 38-46)

Realita roku 2015

Dnes sú v móde rôzne školenia a semináre o tom, ako sa stať úspešným človekom, ako zvládať stresové situácie, ako sa učiť, ako mať vyšportované telo, ako…Janko Bosco dostáva vo sne pokyn, aby sa naučil tri veci: byť pokorný, statočný a silný. Vlastnosti, ktoré keď nadobudne, umožnia Bohu, aby cez neho mohol konať. Pokora – opak pýchy, sebestačnosti, nadradenosti, tvrdohlavosti. Základom úspechu nie je „ja si život zariadim sám“, ale otvorenosť Bohu s vedomím, že všetko mám ako dar a za všetko treba ďakovať. To by mal byť základný postoj srdca každého kresťana. Statočnosť – opak klamstva, podvodu, chytráctva a krádeže. Byť čestný, aj keď ma nikto nevidí, je ťažké, ale krásne, lebo ak žijeme vo vedomí, že Boh Otec nás pozýva meniť svet, to môžeme naozaj len so statočným srdcom. Sila – opak zbabelosti, nerozhodnosti, slabosti, nedôvery. Ísť za svojim ideálom, mať silu pokračovať napriek neúspechom, byť rozhodný a nemeniť každý deň plány, je jednou zo silných výziev pre dnešného mladého človeka. Často to ale tak nejde. Potrebujeme k tomu silu Ducha Svätého a cvičenie sa v prekonávaní ťažkostí.V čom sa ja cvičím? Kam chodím trénovať, aby som úspešne zvládol život? Ktoré sú moje tri čnosti, v ktorých rastiem v poslednom období môjho života?

Tweet pápeža Františka

Milí mladí, Kristus vás vyzýva k pozornosti a bdelosti, aby ste rozoznali, čo je v živote skutočne dôležité. (15. augusta 2014)

Môj dnešný sen

Vyskúšam dnes praktizovať v mojom okolí pokoru, statočnosť a silu. Aspoň uvidím, ako na tom som.

 

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.