Deviatnik pred sviatkom dona Bosca: 9. deň

Tvorivosť a pružnosť30. január

Sväté písmo: „A keď veje južný vietor, hovoríte: „Bude horúco,“ a býva. Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? “ (Lk 12, 55-56)

Ako to myslel don Bosco? Žiť saleziánskeho ducha znamená, mať zmysel pre konkrétno, sledovať svet okolo seba (znamenia čias), mať ducha iniciatívy a rozhodovať sa tvorivo i vyvážene. Žijeme v časoch veľkej premeny. K tomu je potrebné skúmať a poznať svet, pokrok vedy, myšlienkový vývoj kultúry a konkrétne skutočnosti, ktoré tvoria osoby a udalosti.  Zároveň to však vyžaduje mať pevné piliere v živote, o ktoré sa môžeme oprieť. Toto všetko vedie k pozornému sledovaniu reality, ktorú žijeme, aby sa z nej dalo vyčítať to, čo Boh od nás chce v našej životnej situácii, na tomto konkrétnom mieste, s týmito konkrétnymi ľuďmi. Ďalším prvkom saleziánskeho ducha je duch iniciatívy. Netreba čakať na ideálne podmienky, ale treba začať konať hneď, bez ponúkania druhých. Je to postoj, ktorý si vyžaduje odvahu. Don Bosco prezradil: „Chcem byť vždy na čele pokroku.“ Pod pružnosťou sa v saleziánskej spiritualite rozumie pravidelné preverovanie svojej činnosti a posúdenie jej účinnosti. Ak veci nejdú, tak ich treba upraviť a prispôsobiť podmienkam.

A ja, čo ďalej?Viem sledovať okolo seba svet a zamýšľať sa nad ním? Hľadám, čo Boh chce odo mňa práve teraz v tejto etape môjho života? Ak som zistil, že niečo v mojom živote „nesedí“, tak poprosím v 10 minútovej osobnej modlitbe dona Bosca, aby som mal odvahu to zmeniť!

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco, Otec a Učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Svätý don Bosco, oroduj za nás.

Pripojím ešte trikrát modlitbu Zdravas` Mária ako to odporúčal don Bosco

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.