Deviatnik pred sviatkom dona Bosca – 9. deň

30. január – do sviatku dona Bosca ostáva 1 deň

 

Môj život sa môže zmeniť!


 

Sen dona Bosca z roku 1824

Obzrel som sa znova a miesto tých divých zvierat sa tu objavili krotké baránky, ktoré pobehovali a poskakovali okolo tohto muža a panej a radostne bľačali na ich počesť.Pustil som sa – stále vo sne – do plaču a povedal som tej panej, že z toho nič nechápem. Položila mi ruku na hlavu a povedala:- Časom všetko pochopíš.Len čo to vyriekla, prebudil ma akýsi hrmot, a potom všetko zmizlo.Bol som ohromený. Zdalo sa mi, že ruky dotlčené od úderov, ktoré som rozdával na všetky strany, ma bolia, že tvár mi horí od zaúch, ktoré som dostal.

Boží sen Potom Pán zmenil Jóbov údel, lebo sa modlil za svojich druhov. A Pán dvojnásobne rozmnožil Jóbovo imanie. A Pán požehnal koniec Jóbovho života viac ako jeho začiatok, takže mal štrnásťtisíc oviec, šesťtisíc tiav, tisíc záprahov rožného statku a tisíc oslíc. Mal tiež sedem synov a tri dcéry. Jednej dal meno Holubica, druhej meno Škorica, tretej meno Roh líčidla. A v šírom kraji nebolo takých krásnych žien ako Jóbove dcéry. A otec im dal podiel na dedičstve s ich bratmi. Jób žil potom ešte stoštyridsať rokov a uzrel svoje deti i deti svojich detí až do štvrtého pokolenia. A zomrel Jób starý a sýty svojich dní. (Jób 42,10. 12-17)

Realita roku 2015

Neexistuje žiadna kúzelná palička, ktorá by mohla zmeniť tento svet. Ak by existovala, určite by to už niekto urobil. A nerobí to ani Boh. Jediné, čo sa dá zmeniť, je tvoje srdce.Tak ako „muž“ vo sne premenil divé zvieratá na krotké baránky, tak má Boh Otec moc premeniť tvoje srdce. Na to, aby cez teba mohol niekoho premeniť, je potrebné, aby premenil najprv teba. Možno tomu ešte nerozumieš, ako nerozumel deväťročný Janko vo sne. Ale podľa uistenia, ktoré dostal, časom všetko pochopil. Pochopil, že jeho úplné otvorenie sa voči Božej milosti ho urobilo schopným robiť zázraky – pomáhať chlapcom meniť sa. A nepotreboval k tomu žiadnu zázračnú paličku. Postavil sa vážne k životu, našiel si duchovného sprievodcu, pravidelne chodil na svätú spoveď, sväté prijímanie, prežíval osobný vzťah k Panne Márii, plnil si svedomito svoje povinnosti a nebál sa obety. A toto všetko v jednoduchosti, rodinnosti a radosti. Zmena je možná, len treba veriť Bohu, jeho milosti, láske a spolupracovať s ním. Veríš, že naozaj sa môže zmeniť aj tvoj nedokonalý a hriešny život? Stačí chcieť! Ak nechceš, nepomôže ti ani kúzelná palička – tá totiž neexistuje!

Tweet pápeža Františka

Aby sme zmenili svet, je potrebné konať dobro tým, ktorí nám to nedokážu oplatiť. (18. októbra 2014)

Môj dnešný sen

Skúsim si premyslieť počas osobnej modlitby, čo ešte môžem urobiť ja, aby sa zmenil môj život.

 

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.