Dievčatá majú za sebou víkend o rozlišovaní povolania

(Liptovská Štiavnica, 20. marca 2014) – Priaznivci kurzu GPS – víkendovom stretnutí o rozlišovaní povolania pre mladé dievčatá vo veku 17 až 23 – sa 7. marca stretli v Liptovskej Štiavnici. Cieľom kurzu, ktorý sestry saleziánky ponúkli účastníčkam už šiestykrát bolo spoločne vytvoriť priestor pre účinnejšie naslúchanie svojmu srdcu a tak napomôcť ceste rozlišovania a sprevádzania akéhokoľvek povolania.

Team GPS, ktorý tvoria dve sestry saleziánky a novicky pripravil pre dievčatá v rámci programu blok o sebaprijatí. Okrem iného sa v ňom zdôraznilo, že je potrebné v živote nechať na sebe spočinúť Boží pohľad. Nad myšlienkami z prednášky mohli dievčatá ďalej premýšľať pri vyrábaní mozaiky z kúskov zrkadla.  

Počas víkendu nechýbalo množstvo aktivít a hier, ktoré napomáhali dievčatám pozrieť sa na svoj život. Po poobednom relaxe mali účastníčky kurzu možnosť počuť svedectvo života saleziánky spolupracovníčky Anky Oľhovej z Košíc, ktorá sa podelila so svojou skúsenosťou prijímania ťažkých životných okolností. Dievčatá zakončili víkendové stretnutie adoráciou.

Informovala: Františka Martinková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.