Dievčatá sa zdokonaľovali v animátorstve na kurze Cesty zrenia

(Dolný Kubín, 19. apríla 2018) – Druhý aprílový víkend sa v Dolnom Kubíne realizovalo jarné školenie Ciest zrenia, konkrétne etapy Alenky. Desať animátoriek sa rozhodlo podstúpiť interaktívnu, dobrodružnú, no predovšetkým novú skúsenosť reality, cesty a vízie dievčat, ktoré sú im zverené.

Animátorky, ktoré vedú stretká rovesníckych, ale i miešaných skupín dievčat sa počas víkendu snažili ponoriť do situácie malých dievčat, s ktorými sa pravidelne stretávajú. V rámci celého Slovenska bolo najviac účastníčok z Dolného Kubína a po jednej z Bratislavy a Humenného. Hneď v piatok prostredníctvom aktivity balón, písali ich charakteristiky, ktoré rozpoznávali medzi mnohými inými, všeobecnými a danými pre dievčenský vek v rozpätí 10 a viac rokov.

Krátkou rekapituláciou vnikli do podstaty výchovného projektu Ciest zrenia, ktorá im pomohla lepšie sa naladiť na jednotlivé bloky, ktoré ich čakali. Neodmysliteľnou časťou boli aktivity s dynamikami špecifickými pre dievčatá vo veku etapy Alenky. Rituálom prijatia stretka mohli do hĺbky zážitkom pochopiť, akú hodnotu ma animátorstvo, ale zároveň aj zodpovednosť, ktorá motivuje k práci na osobnom raste a vedie k rastu druhých.

Dôležitou časťou vzdelávania bola tvorba blokov stretnutí skupín, jednotlivých tém a nielen to, dokonca prezentácia pred skupinou a konštruktívna kritika predovšetkým zo strany lektorky Dagmary Čepelovej, ale i účastníčky kurzu Marty Peťkovej, dlhoročnej pedagogičky skúsenej v oblasti vedenia stretiek.

Účastníčky kurzu sa popri získavaní nových zručností aj zabávali, a tak čerpali inšpirácie pre hry a aktivity, ktoré môžu realizovať na pravidelných stretnutiach s dievčatami. Učili sa diskutovať po filme, ktorý výchovným zameraním prehlboval ciele školenia.

Záverečným hodnotením mali možnosť retrospektívne prejsť celý víkend, ktorý ako zhrnula jedna z nich, účastníčka Monika Uhrová ich obohatil: „Počas tohto víkendu som sa v kruhu úžasných mladých dievčat pozrela na svoje stretko novým pohľadom. Mnoho vecí  mi je teraz jasnejších a mnoho nových som sa naučila (o plánovaní, aktivitách…). Som za tento víkend veľmi vďačná.“

Viac o saleziánskom výchovnom programe Cesty zrenia nájdete TU.

Zdroj: www.laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.