Dievčatá zažili počas kurzu GPS nečakané prekvapenia

(Svit, 25. októbra 2019) – Uprostred októbra sa vo Svite konal kurz o rozlišovaní povolania pod názvom GPS. Saleziánky spolu s tímom GPS pomáhali desiatim dievčatám rozoznávať svoje povolanie, stíšiť sa a viac rozumieť Božiemu hlasu.

Hlavnou témou jesenného kurzu GPS boli tentokrát evanjeliová stať o prvom rozmnožení chleba. Aj preto bol symbol darovania a poznania svojich "piatich chlebov" a hlavne "dvoch pečených rýb" doslova cítiť počas celého víkendu.  Tím sestier saleziánok najprv ponúkol dievčatám priestor na reflexiu svojho života a dôležitých momentov ich detstva, v ktorých postupne rastie povolanie. V sobotnom bloku sa zas viac pozreli na oblasť sebapoznania, lebo je možné darovať len to, čo poznám a mám v rukách. Tým najrozhodujúcejším na rozmnožení chlebov však je odovzdanie svojich darov Kristovi, v tichu a samote počas modlitby. Preto mala každá účastníčka aj priestor na osobnú modlitbu a adoráciu.

Najšokujúcejším momentom celého víkendu bol "únos" dievčat na Hrebienok. „Bola to nečakaná, ale o to viac srdce berúca prechádzka (niekedy aj dych). Bolo milé kochať sa krásou našich Tatier a pritom poznávať krásy nových ľudí počas animovanej aktivity!“ zhodnotila Rebeka z Oravy. „Zažila som neopísateľný pocit slobody, či už na Hrebienku alebo v zmysle, že sa nebránim tomu kam ma Pán volá…,“ podelila sa o svoje dojmy z kurzu Saška z Humenného.

GPS – giovani per strada (mladí na ceste) je projekt, ktorým chcú sestry sprevádzať dievčatá, ktoré hľadajú svoje povolanie, byť pri nich v čase keď robia kľúčové životné rozhodnutia. Prioritne je určený dievčatám vo veku od 17 až do 24 rokov. V priebehu dvoch rokov tím GPS pripravuje štyri kurzy, potom sa kurzy opäť opakujú. Kurzy sú otvorené, účastníčky môžu prísť jednorázovo alebo viackrát na ktorýkoľvek kurz.

Najbližší kurz GPS sa uskutoční začiatkom januára v Dolnom Kubíne.

GPS tím

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.