Direktorom saleziánskych komunít to nie je jedno

(Oščadnica, 24. októbra 2016) – V malebnom prostredí Kysúc sa v čase 18.- 19. októbra uskutočnilo stretnutie direktorov. Chvíle práce, modlitby a bratských stretnutí vyše 30 saleziánov z celého Slovenska spestrila aj oslava 60-tych narodenín dona Štefana Turanského, ktorý momentálne pôsobí ako direktor v saleziánskom stredisku na Mamateyovej. Akýmsi heslom spoločného stretnutia bolo: Direktorom saleziánskych komunít to nie je jedno!

Nie je im jedno, ako sa mladí rozhodujú vo svojich životoch. Preto spoločne diskutovali o tom, ako sa vo svojich komunitách spolu s bratmi zaoberajú pastoráciou povolaní.

Nie je im jedno, ako dopadajú na život ich komunít niektoré skutočnosti, ktoré sa v rehoľnom živote objavujú. Preto sa v dôvernej a bratskej atmosfére podelili o to, ako ich služba predstaveného vplýva na ich saleziánsky kňazský život.

Nie je im jedno a záleží im na tom, aby ich bratské vzťahy boli poznačené rodinným a priateľským ovzduším. Večerné bratské stretnutie svedčilo o ochote a túžbe stretať sa.

Nie je im jedno, z akého prameňa čerpajú a tak sa stretli pri slávení Eucharistie a pri slávení liturgie slova. Pri rannej meditácii otec provinciál predstavil meditáciu otca Ernesta o láske k Eucharistii.

Nie je im jedno, ako provincia funguje, a tak venovali pomerne veľa času informáciám o živote jednotlivých oddelení provincie.

Direktorom to nie je jedno.

Pavol Boka SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.