Divadelné predstavenie dobrovoľníkov z Kalvarčanu

(Košice, 25. február 2016) – Skupina mladých ľudí zo saleziánskeho prostredia sa v tomto roku Božieho milosrdenstva rozhodla zrealizovať divadelné predstavenie Nádenník a „darovať ho“ svojim priateľom, rodinám a ostatným ľuďom v ich meste. Títo mladí ľudia sa pravidelne stretávajú na spoločných nácvikoch a skúškach folklórneho súboru Kalvarčan, ale tiež na formačných stretnutiach či iných aktivitách v saleziánskej rodine v Košiciach.

Divadelné predstavenie Nádenník je projekt, počas ktorého sa nepoužíva hovorené slovo. Umeleckými prostriedkami sú hudba, krátke herecké vstupy, choreografie tancov či hra so svetlami. Inšpirácia vychádza z biblického príbehu o márnotratnom synovi. Príbeh je vsunutý do dnešného života a poukazuje na nadčasovosť tohto podobenstva.

Grafický motív, ktorý pomáha vstúpiť potencionálnemu divákovi do príbehu, vytvoril Martin Richnavský. Symbolicky zastrešuje myšlienku rodiny, v ktorej dochádza k rozdeleniu. „Jeden sa odtrhol (osamostatnil) od zvyšku rodiny aj za "pomoci" otcových peňazí. Časom však o všetko, čo mal aj prišiel. Ako spraviť krok späť? Spraviť ho vôbec? Prosiť o odpustenie? Až tak sa pokoriť? Pokúsiť sa o nápravu, splatenie dlhov vlastným úsilím? Ako zareaguje otec? A ako jeho brat?“ približuje myšlienku predstavenia Martin.

Zelená časť trojuholníka v grafickom motíve predstavuje otcov majetok, ktorý mu ostal po odchode mladšieho syna, a s ktorým naďalej hospodári aj so svojim starším synom. Tmavá medzera medzi strateným synom a domovom symbolizuje premrhané peniaze, prerušené vzťahy. Márnotratný syn zostáva na malom trojuholníku vyprahnutej zeme. Posledné prepojenie s otcom je už len v spomienkach. Čierne pozadie predstavuje divadelnú čerň a kontrastom upútava pozornosť na samotných hercov – figúrok na hracej ploche života.

Dokáže otcove objatie zoceliť rodinný trojuholník do pôvodného stavu?S ktorou figúrkou hráš vo svojom príbehu Ty? Si márnotratný syn? Milujúci otec? Urazený brat? Žiješ svoj život v plnosti a radostnej každodennosti alebo sa nechávaš najímať svetom vždy na jeden deň, hodinu, situáciu, okolnosť…? "Istý človek mal dvoch synov…" Vstúpiš aj Ty do nášho príbehu?

Divadelné predstavenie sa bude konať 3. apríla 2016 na SOŠ automobilovej v Košiciach o 17,30 hod. Ak by ste chceli tento projekt finančne podporiť môžete to urobiť cez startlab.sk

Viac info najdete na: www.nadennik.sk a facebooku.

Kontakt:Mgr. Mária SmoleňováFS Kalvarčanemail: msmolenova@lines.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.