Dnes má sviatok blahoslavený Pius IX.

2017 02 07 pius IXJán Mária Mastai Ferretti (Pius IX) bol deviatym synom grófa Girolama a Kataríny Sollazziovej. Narodil sa v Senigalliu 13. mája 1792. V rokoch 1803 až 1808 bol žiakom piaristického kolégia pre šľachticov vo Volterre. Veľmi túžil po kňazstve, ale v dôsledku nečakaných epileptických záchvatov bol nútený štúdiá prerušiť. V roku 1815 v Lorete bol z Božej milosti uzdravený. Vrátil sa k štúdiu teológie a v roku 1819 prijal kňazskú vysviacku. V roku 1823 odišiel na dva roky na misie do Čile.

Mal iba 35 rokov, keď ho menovali za arcibiskupa v Spolete a v roku 1832 v Imole. V roku 1840 bol menovaný za kardinála. Dňa 16. júla 1846 počas štvrtého skrutínia konkláve získal 36 hlasov (prítomných bolo 50 kardinálov) a bol zvolený za pápeža, pričom mal len 54 rokov. Hneď po voľbe prisľúbil veľkú reformu v štátnej kúrii (sloboda tlače, sloboda pre židov, stavba železnice, vyhlásenie Štatútu), ale keď v roku 1848 odmietol podporiť vojnu proti Rakúsku, začalo sa jeho „prenasledovanie“.

Kňaz Ján Bosco bol u Pia IX. na svojej prvej audiencii 9. marca 1858. Obidvaja mali jeden z druhého dojem, že stretli svätca. Pius IX. podržal a usmernil dona Bosca pri zakladaní Saleziánskej kongregácie. Poradil mu, aby sa volala Spoločnosť, lebo takto by mohla byť aktuálna pre vtedajšiu dobu; aby mala sľuby, no nie slávnostné; odporúčal jednoduchý odev a intenzívne náboženské praktiky, nie však príliš komplexné. Neskôr presvedčil dona Bosca, aby napísal svoje spomienky, a tak zanechal duchovné dedičstvo pre saleziánov. Počas svojho pontifikátu schválil Stanovy a Saleziánsku spoločnosť, Inštitút dcér Márie Pomocnice a Nábožné združenie saleziánskych spolupracovníkov, do ktorého sa zapísal ako prvý.

Don Bosco veľmi miloval Pia IX. a prijímal od neho každú radu, dokonca aj vtedy, keď ho to stálo veľkú obetu: „Som ochotný znášať akúkoľvek námahu,“ hovorieval, „pokiaľ ide o pápežstvo a Cirkev.“ Ale aj najvyšší veľkňaz mal veľkú úctu k donovi Boscovi a neraz ho pozval do Ríma, aby sa s ním poradil o delikátnych otázkach.

Dňa 8. decembra v roku 1854 Pius IX. vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. V roku 1869 zvolal I. vatikánsky koncil, 8. decembra 1870 ustanovil sv. Jozefa za patróna všeobecnej Cirkvi. Dňa 16. júna 1875 Cirkev zasvätil Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Zomrel 7. februára 1878, po 32 rokoch pontifikátu. Ján Pavol II. ho 3. septembra 2000 spolu s dobrým pápežom, ako volali Jána XXIII., vyhlásil za blahoslaveného.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.