Dnes začali v Ríme Dni spirituality saleziánskej rodiny

(Rím, Taliansko, 14. január 2016) – Už dnes sa v Ríme uskutočnia 34. Dni spirituality saleziánskej rodiny. Toto podujatie, ktoré potrvá do nedele, je príležitosťou na spoločné reflektovanie, zdieľanie sa, plánovanie a napredovanie. Ústrednou témou je Heslo hlavného predstaveného na rok 2016.

Dní spirituality sa zúčastní celkovo 370 reprezentantov. Z 30 zložiek, ktoré patria do saleziánskej rodiny, bude zastúpených 21. Po celý čas na nich bude prítomný hlavný predstavený saleziánov, don Ángel Fernández Artime, sprevádzať ho budú členovia generálnej rady. Medzi predstavenými a zodpovednými za jednotlivé zložky je aj generálna matka Dcér Márie Pomocnice kresťanov Yvonne Reungoatová.

Dni spirituality začnú svätou omšou, ktorej bude predsedať don Pierluigi Cameroni, zodpovedný za duchovnú animáciu Združenia Márie Pomocnice (ADMA). Potom prítomných privíta hlavný predstavený don Artime a don Eusebio Muñoz, ktorý zároveň predstaví program. Prvou časťou programu bude prehĺbenie témy Hesla 2016 – "S Ježišom, zažime spolu dobrodružstvo Ducha! – začne úvahou dona Francesca di Natale SDB o dobrodružstve putovania. Večer si účastníci pozrú video o Hesle a hlavný predstavený povie tradičné slovko na dobrú noc.

V ďalších dňoch bude nasledovať viacero príhovorov aj diskusií, tiež vstup hlavného predstaveného o Hesle 2016. O Dňoch spirituality saleziánskej rodiny vás na našej stránke budeme podrobnejšie informovať počas ďalších dní.

2016 01 14 ANS DSSR 1

ANS, tl

foto: archív ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.