Dni Saleziánskej Spirituality v Poprade

(Poprad, 12. septembra 2013) – Saleziánska rodina na Slovensku organizuje v dňoch 26. – 28. septembra 2013 v Poprade „Dni saleziánskej spirituality (DSS)“. Ide o celoslovenské stretnutie saleziánskej rodiny, ktorého hlavnou myšlienkou – témou je pedagogika dona Bosca a súčasne permanentná formácia účastníkov „v stopách dona Bosca“.

Program stretnutia budú tvoriť viaceré prednášky, svedectvá, práca v skupinách, ktorá by mala priniesť aj konkrétne ponuky pre prežívanie ďalšieho života účastníkov.

Prvoradým cieľom Dní saleziánskej spirituality je zažiť jednotu a bohatstvo saleziánskej rodiny na Slovensku, nechať sa inšpirovať a vyrušiť v tom, čím saleziánska rodina žije, ako rozmýšľa, čo je pre ňu v nastávajúcom období výzvou, čo by chcela realizovať a čo ju vie ešte viac spojiť v oblasti pedagogiky dona Bosca.

 

PROGRAM

štvrtok16:00 – 18:00 príchod a ubytovanie18:00 – sv. omša  19:00 – večera  20:00 – privítanie, oboznámenie s programom20:30 – zoznámenie  21:30 – adorácia   

piatok07:30 –  ranné chvály, meditácia 08:00 – raňajky 09:00 – 1. dopoludňajší blok, prednášky, práca v skupinách10:30 – prestávka 11:00 – 2. dopoludňajší blok – aplikačná časť12:30 – obed  13:30 – výlet, možnosti: Levoča, Žakovce, Štrbské pleso, Červený kláštor, Poprad mesto, noviciát. Sv. omša na výlete.18:00 – večera  20:00 – koncert  Saleziáni – Žalmy20:30 – Podpaľač – divadlo mladých z Humenného večerné slovko

sobota07:30 – ranné chvály, meditácia  08:00 – raňajky  08:45 – svedectvá  ľudí zo saleziánskej rodiny12:00 – sv. omša 13:00 – obed  14:00 – záver

 

•    OBSAH I1. blok – TRI ŽIVOTOPISY MLADÝCH ĽUDÍ (prednáška a práca v skupinách, v spoločnom pléne, spoznávanie pedagogiky dona Bosca prostredníctvom troch životopisov)2. blok – APLIKAČNÁ ČASŤ (aktualizácia pre naše stredisko, čo už žijeme, čo je výzva, čo nás inšpirovalo, ako môžeme podporiť spoluprácu v našej skupine)

•    OBSAH II – INŠPIRATÍVNI ĽUDIA A ICH SVEDECTVÁ (svedectvá viacerých ľudí z rôznych zložiek saleziánskej rodiny)

Informoval: Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.