Dni saleziánskej spirituality v Poprade

(Poprad, 14. októbra 2015) – V dňoch 8. až 10. októbra sa zišli zástupcovia všetkých zložiek saleziánskej rodiny pôsobiacich na Slovensku na Dňoch saleziánskej spirituality v Poprade.

Stretnutie sa začalo vo štvrtok podvečer svätou omšou, na ktorej si prítomní vyprosovali požehnanie a sprevádzanie Duchom Svätým počas celého podujatia. Po oboznámení sa s programom nasledoval kvíz pod vedením Jána Mihálika, ktorý mal zmapovať „pastoračný kvocient“ členov saleziánskej rodiny. Zábavný večer zakončila spoločná adorácia. 

Predpoludnie druhého dňa bolo pracovné. Ranné chvály a zamyslenie generálnej predstavenej VDB vystriedala prednáška na tému „Saleziánska pastorácia mládeže“, po ktorej nasledovala aplikačná časť v podobe práce v skupinkách. Účastníci mali možnosť spoločne s donom Petrom Fígeľom, Lydkou Odrejkovovou a Janom Mihálikom prelúskať dokument, ktorý bol predstavený pre zodpovedných za pastoráciu minulý rok v Krakowe. Dokument sa dotýka hlavných línií pastorácie, ktoré sú základnými piliermi saleziánskej spirituality. V predstavení dokumentu zaznelo: „Don Bosco ako oráč, mal pole, zasieval a nevedel čo z toho vzrastie, tu ale isto rástla jeho čnosť nádeje, ktorú prežíval z blízkosti Boha, ktorý bol s ním. Boh aj nám zveruje svoje pole práce.“

Poobedňajší program sa niesol v znamení budovania rodiny. Každý účastník si mohol vybrať z pestrej ponuky výletov. Možností bolo viac: Mariánska hora v Levoči, Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach, Štrbské pleso alebo noviciát v Poprade. Večerný program spestrila trojica bratislavských hercov. Pod režisérskou taktovkou Petra Weincillera sa v hre Karola Wojtylu s názvom Lúče otcovstva predstavili Štefan Bučko, Jana Valocká a Monika Potokárová. Po divadelnom predstavení nasledovalo hudobné, a to v podaní skupiny The Elements.

Posledný deň stretnutia boli na programe workshopy zamerané na aktuálne témy, ktoré rezonovali počas celého stretnutia. Na záverečnej svätej omši provinciál don Jozef Ižold všetkých povzbudil k neustálemu budovaniu saleziánskej rodiny a spoločnej práci na záchrane duší.

Zdroj: www.ascslovakia.sk, Monika Skalová FMAFoto: Miroslav Šutka ASC

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.