Dni saleziánskej spirituality v Poprade – 2. deň

(Poprad, 28. septembra 2013) – Témou druhého dňa Dní spirituality, ktoré práve prebiehajú v Poprade bolo predstavenie životopisov mladých a hlbší pohľad na preventívny systém dona Bosca.

Po spoločnej rannej modlitbe nasledoval dopoludňajší program rozdelený do dvoch blokov. V prvom bloku odzneli životopisy troch mladých: svätého Dominika Sávia, Miška Magoneho a Francesca Bezucca. Po prednáške nasledovalo rozdelenie do menších skupiniek, v ktorých sa diskutovalo o duchovnom itinerári vo výchovnom prostredí. Vďaka tejto aktivite mohli účastníci hlbšie spoznávali pedagogiku dona Bosca.

V druhom dopoludňajšom bloku členovia skupiniek diskutovali o aktuálnom stave vo svojom stredisku: čo už žijú, čo je pre nich zatiaľ výzvou, čo ich inšpirovalo, aká je spolupráca saleziánskej rodiny na vytváraní výchovného prostredia v ich stredisku či meste a pod.. Na záver aplikačnej časti zaznamenala každá skupinka svoje závery z diskusie do dotazníka, ktorý bol potom vystavený ako inšpirácia pre ostatných.

Po spoločnom obede si mohli účastníci Dní saleziánskej spirituality vybrať z bohatej ponuky výletov, na ktorých sa zároveň slávila aj svätá omša. Navštívili Levoču, Štrbské Pleso, Poprad či Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach.

Organizátori v bohatom programe nezabudli ani na kultúru a po večeri si mohla saleziánska rodina vychutnať koncert Saleziánov, na ktorom odzneli piesne z nového CD Žalmy z dielne Roba Flamíka SDB. Vyvrcholením večera bolo divadelné predstavenie Maroša Husára SDB s názvom Podpaľač, s ktorým mladí z Humenného nedávno získali druhé miesto na festivale kresťanského divadla Gorazdov Močenok.

Po večernom slovku otca provinciála už nasledoval neformálny večerný program, v ktorom bol priestor na budovanie saleziánskej rodinnosti.

Informovala: mk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.