Dni saleziánskej spirituality v Poprade – 3. deň

(Poprad, 30. septembra 2013) – Tretí a zároveň záverečný deň Dní saleziánskej spirituality začal spoločnými rannými chválami. Po nich nasledoval vstup Oľgy Krížovej, v ktorom sa podelila so svojimi zážitkami a skúsenosťami so saleziánskou rodinou v celosvetovom rozmere. Po raňajkách bol vyčlenený priestor pre osobné svedectvá šiestich členov saleziánskej rodiny, kde vyjadrili ako sa im darí uplatňovať pedagogiku dona Bosca v prostredí, v ktorom žijú a pracujú. Boli to veľmi zaujímavé skúsenosti 2 saleziánov, 2 saleziánok a 2 saleziánok spolupracovníčok preniknuté hlbokou vierou a vďačnosťou za saleziánsku charizmu. Po tomto bloku nasledovala záverečná svätá omša, počas ktorej otec provinciál zhrnul zmysel týchto dní a podčiarkol dve myšlienky:

1. Budujeme vzťahy v saleziánskej rodine nie samé pre seba, ale preto, aby sme dokázali vydávať svedectvo jednoty a dávať takto spoločne do centra pozornosti mladého človeka.2. Otvoril "slovenský saleziánsky jubilejný rok" vďačnosti, keďže na budúci rok oslávime 90 rokov príchodu saleziánov na Slovensko.

Po spoločnej fotke a dobrom obede sa účastníci Dní saleziánskej spirituality rozišli domov, aby aj tam priniesli tú radosť a rodinnosť, ktorú spoločne zažili.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.