Dni spirituality: Bratskosť a viera v konaní Ducha

(Rím, Taliansko, 15. január 2016) – Hoci sa 34. Dni spirituality saleziánskej rodiny začali len včera, už je stanovený ich cieľ: preniesť, alebo dokonca ako povedal hlavný predstavený "infikovať" saleziánsku rodinu entuziazmom.

Púť ako súčasť života každého človeka a prítomnosť bratov a sestier, ako podpory na tejto ceste – to sú niektoré z tém, ktorými sa zaoberal prvý príspevok Dní spirituality od dona Di Natale. Bratskosť je teda proces, ktorý sa uskutočňuje kráčaním k Vzkriesenému Pánovi, poznamenal rečník.

Večer prežitý v zvyčajnej atmosfére radosti, typickej pre saleziánske stretnutia, zakončil hlavný predstavený svojim večerným slovkom. Don Artime uvideol, že ako nástupca dona Bosca cíti popri vedeniu Saleziánskej kongregácie zodpovednosť aj za starostlivosť a animáciu celej saleziánskej rodiny. Potom pozdravil publikum predstavením rôznych členov Sekretariátu pre saleziánsku rodinu, ktorý je koordinovaný jeho delegátom, donom Eusebiom Muñozom.

2016 01 15 ANS DSSR3

Práca dnes ráno, 15. januára, začala premietnutím videa, ktoré zhrnulo predchádzajúci deň. Video pripravil tím z “Cancão Nova”, 25. zložky saleziánskej rodiny, ktorá je veľmi aktívna v apoštoláte prostredníctvom komunikačných prostriedkov.

Po videu don Artime vysvetlil účastníkom jadro Hesla 2016. V prezentácii rozdelil motto Hesla na časti: "S Ježišom" pripomína, že púť každého veriaceho vždy začína z iniciatívy Boha; "zažime spolu" vyzdvihuje spoločnú a cirkevnú dimenziu cesty; "dobrodružstvo Ducha" objasňuje, že cesta zamerania sa na vnútro a duchovnosť, ktorá je ďaleko od úteku z tohto sveta, je pre saleziánsku rodinu pretlmočená do impulzu k odpovedi na hlboké predpoklady mladých: potreba života, otvrenosti, radosti, slobody, budúcnosti, spravodlivejšieho a bratskejšieho sveta, rozvoja pre všetkých ľudí, starostlivosti o prírodu…

Program pokračoval reflexiou, ktorú ponúkla sestra Maria Ko FMA. Poukázala na to, koľkými úsekmi prešla Mária, keď sa nechala viesť Duchom, počnúc jej otázkou: "Ako sa to stane?" až po "Nech sa mi stane podľa tvojho slova".

2016 01 15 ANS DSSR2

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.