Dni spirituality – don Artime k aktuálnej situácii: Boh nás sprevádza (+VIDEO)

(Rím, 19. januára 2021) – „Technológie uľahčujú naše stretnutie, ale čo nás silne zjednocuje je veľká duchovná sieť saleziánskeho ducha, prežívaného medzi nami. A zjednocuje nás posolstvo nádeje, čo nám dnešný don Bosco, don Ángel, dáva v Hesle na tento rok.“ Týmito slovami delegát hlavného predstaveného pre saleziánsku rodinu don Joan Lluís Playá uviedol už v poradí 39. ročník, tentoraz online, Dni spirituality saleziánskej rodiny.

Hlavný predstavený vo svojom príhovore pre tisíce pripojených ľudí odovzdával veľký entuziazmus: „Chcem vám povedať, že ma premáha veľká emócia. Je to jedinečný moment, špeciálny, nový, iný: je to prvý raz v našich dejinách, že sa Dni spirituality uskutočňujú pre celý svet spoločne, od Ázie až po západné krajiny.“

Po uvedení videa Hesla doplnil hlavný predstavený svoje myšlienky. Pripomenul osobitný moment modlitby Svätého Otca Františka na Námestí svätého Petra 27. marca minulý rok a potom načrtol rôzne spôsoby, ako sa vo svete nahliada na krízu pandémie. Podčiarkol potrebu, aby saleziánska rodina dávala primeranú odpoveď „v duchu našej charizmy, s vierou a s istou víziou života a človeka“. Zoči-voči problémom, ktoré kríza pandémie priniesla, poukázal na príklady svätosti saleziánskej rodiny a zhrnul to slovami: „Boh nás sprevádza.“

Biskup z Pinerola, Mons. Derio Olivero, mal príspevok na tému „Nádej v akcii“. Ponúkol pozornú analýzu o „znehodnotení  nádeje“ v súčasnej spoločnosti a ako riešenie ukázal na vieru v Boha a na vzťahy, ktoré stvárňujú identitu každej osoby. Krátku syntézu príspevku pripravil don Pavol Grach, – stiahnite si súbor.

Spoločný program v sobotu 16. januára sa začal retrospektívou na postavu dona Pavla Alberu a jeho posolstvo nádeje. V podelení „Hlas skupín saleziánskej rodiny vo svete“ zazneli rôzne svedectvá zo všetkých kontinentov a saleziánskych regiónov, z mnohých skupín saleziánskej rodiny: bolo to pestré predstavenie toho, ako v rôznosti chariziem z koreňa dona Bosca jednotlivé zložky prežívajú nádej a solidaritu k blížnym i vernosť Bohu.

V záverečnej eucharistii Dní spirituality, v nedeľu 17. januára, hlavný predstavený čerpajúc z liturgie podčiarkol, že Ježiš je ten, kto uspokojí „smäd po zmysle, hľadanie“ tak prvých učeníkov ako i každého kresťana či osoby dnes, ktorí sa priblížia k viere, pretože to On „dáva plnosť v tom, čo dáva zmysel nášmu životu“.

„Dnes chceme byť my, saleziánska rodina dona Bosca, tými učeníkmi, ktorí počujú slová: Poďte a uvidíte. Aby sa mohlo o nás vždy povedať, že šli, videli a zostali s Ježišom,“ uzavrel hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime.

Hlavný program Dní spirituality sme priniesli aj online na našom youtube, prekladal a komentoval don Pavol Grach.

Piatok 15. januára

Sobota 16. januára

Nedeľa 17. januára

ANS, rhsdb

 

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.