Dni spirituality sa skončili – k dispozícii sú materiály

(Rím, Taliansko, 22. januára 2013) – 31. Dni spirituality saleziánskej rodiny boli vyhodnotené ako úspešné a organizátori, no najmä účastníci, sú veľmi spokojní. Toto podujatie, ktorého cieľom je v reálnom čase zhrnúť materiály, ktoré saleziánska rodina ponúka, má už niekoľkoročnú tradíciu.Zároveň s podujatím začali na stránke gfs.sdb.org pribúdať všetky materiály (modlitby, fotografie, audio nahrávky, videá).

Mediálna podpora podujatia mala hlavne dva ciele: prvým je aktívne zahrnutie zúčastnených – pomocou priamej televíznej techniky bola práca v hale omnoho aktívnejšia; video sumáre z jednotlivých dní vznikali jednoduchšie a boli premietané každé ráno počas začiatku prác. Pomáhali sústrediť pozornosť na tému a spoločne zhŕňajú celé podujatie.

Druhým cieľom bolo rozšíriť podieľanie sa na Dňoch spirituality aj na tých, ktorí neboli priamo zúčastnení, aby sa mohli zapojiť do rovnakého procesu chápania a reflexie, ktoré sa rozvinuli popri Hesle, ktoré hlavný predstavený ponúkol saleziánskej rodine. 

Webová stránka Dní spirituality, ktorá bude aktualizovaná najnovšími materiálmi počas najbližších dvoch dní, bude k dispozícii niekoľko týždňov. Potom postúpi na CD, ktoré bude distribuované spolu s finálnym videom do všetkých domov saleziánov i sestier saleziánok. 

2013_01_22_dni_spirituality.jpg

Informovala: tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.