Dni spirituality: VIDEO rekapitulácia jednotlivých dní

(Rím, Taliansko, 21. január 2016) – Dni spirituality saleziánskej rodiny sa síce skončili, no ak by ste sa radi pozreli na atmosféru, ktorú tam mali možnosť žažiť i účastníci zo Slovenska, môžete si pozrieť súhrnné videá, ktoré produkovali zástupcovia jednej zo zložiek saleziánskej rodiny s názvom CANÇÃO NOVA, ktorá sa venuje evanjelizácii pomocou komunikačných prostreidkov.

Video z prvého dňa

Video z druhého dňa

Video z tretieho dňa

2016 01 21 DSSRvideo

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.