Dni spiritualiy: záverečný deň

(Rím, Taliansko, 19. január 2016) – Saleziánska rodina je zmesou kultúr, s rozličnými koreňmi a príbehmi. Počas Dní spirituality rovnako, ako pri ďalších príležitostiach, oslavovala bratskosť, priateľstvo a spoločenstvo, plná nádeje v budúcnosť "charizmatického stromu", ktorý prináša mnoho ovocia života a svätosti – to bolo posolstvo hlavného predstaveného, dona Ángela Fernándeza Artimeho.

2016 01 19 ANS DSSR2

Štvrtý deň (nedeľa) je tradične dňom, kedy sa účastníci lúčia a vrátia sa, obnovení, do vlastného prostredia, no nechýbal ani užitočný obsah. Bol to čas, kedy zhrnuli diskusie a prácu predchádzajúcich dní a vypracovali správu, ktorá udáva smerovanie do budúcnosti. Počas doobedňajšej omše odkazoval hlavný predstavený na evanjelium zo dňa o svadbe v Káne. Pripodobnil slávenie k svadobnej hostine, ktorú členovia saleziánskej rodiny zažívajú na Dňoch spirituality, ale aj "zakaždým, keď sa navštívime, a povedal by som aj každý deň, v dennom rozvíjaní našich životov, našej práce a nášho poslania."

2016 01 19 ANS DSSR3

Dôvodom našej oslavy je bratskosť medzi členmi, "duchovná príbuznosť". Na najvyššom stupni tejto bratskosti je naša spoločná matka, Mária. Ona je, ako v situácii v Káne, tá, ktorá stráži všetky svoje deti, ako keď si prvá všimla potrebu mladého páru.

Hlavný predstavený pozval celú saleziánsku rodinu, aby nasledovala príklad Márie tým, že bude pozorná na potreby druhých, zvlášť chudobných mladých. "Nebudem vás znova unavovať žiadosťou, aby saleziánska rodina vychádzala k druhým, za múry našich diel, so schopnosťou ísť za hranice našich projektov, programov, úspechov a pohodlia," povedal.

Povzbudil členov, aby si všímali potreby druhých a aby im dali čokoľvek, o čo požiadajú. Môže to byť niečo veľmi jednoduché, ako požiadavka Ježiša na jeho učeníkov, a možno sa to ani nebude zdať relevantné ich potrebám. Ale ak je to darované zo srdca, môže to byť premenené na skutok Ducha, ako keď bola voda premenená na víno.

2016 01 19 ANS DSSR ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.