Do blahorečenia Titusa Zemana ostáva 100 dní

(Bratislava, 21. júna 2017) – Presne o 100 dní budeme mať na Slovensku po 14 rokoch opäť nového blahoslaveného. V sobotu 30. septembra sa uskutoční pontifikálna svätá omša blahorečenia v Bratislave–Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny.

Pri tejto príležitosti povzbudzuje bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v krátkom videu slovami: „Ak sa chceme na túto udalosť pripraviť, ak ju chcem hlboko prežiť nielen ako nejakú vágnu abstraktnú historickú udalosť, ale niečo, čo nás osobne má osloviť, (…) tak tých 100 dní pred nami môže byť aj 100 dní prípravy na tento veľký deň. Súčasťou tejto prípravy predovšetkým nech je modlitba za prežívanie tých čností, ktorými hrdinsky vynikal Titus Zeman a zároveň aj hlbšie štúdium jeho životopisu. Tých 100 dní pred nami je 100 dní šancí dospieť k tomu slávnostnému dňu jeho blahorečenia ako ľudia, ktorí budú pripravení prijať všetky potrebné dary a milosti k tomu, aby sme ho nasledovali. Aj my, ľudia žijúci v 21. storočí.“


 

Inšpirovať sa cnostným životom mučeníka totality Titusa Zemana je možné prostredníctvom krátkych video svedectiev, adorácie či krížovej cesty. Počas letných prázdnin pribudne ku knižnej sade o Titusovi Zemanovi dobrodružný román pre mladých a jeho oficiálny životopis.

Zároveň je s dnešným dňom symbolicky spojená aj jedna spomienka zo života Titusa Zemana. Dnes uplynulo 85 rokov od dôležitého bodu v etape jeho saleziánskej formácie. Na sviatok svätého Alojza Gonzagu, svätca, ktorého don Bosco predstavoval chlapcom ako vzor čistoty, požiadal mladý Titus o dovolenie zložiť prvé rehoľné sľuby. Mal vtedy 17 rokov.

Viac informácií zo života Titusa Zemana,  aktuálne informácie, materiály a zaujímavosti sú k dispozícii na stránke tituszeman.sk.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.