Do saleziánskej rodiny pribudne nový diakon

(Turín, 8. júna 2023) – Salezián Peter Biela prijme v sobotu 10. júna 2023 vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Mons. Alessandra Girauda diakonskú vysviacku. Slávnosť sa bude konať o 15:00 v Bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov v Turíne, Taliansku.

Spolu s Petrom príjme vysviacku aj ďalších 11 saleziánov z rôznych provincií, ktorí si v Turíne vykonávajú svoje teologické štúdiá.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.