Do večnosti nás predišiel salezián don Jozef Tóth

(Hody, 15. mája 2013) – Narodil sa 3. februára 1920 v Kráľovej pri Senci. Krstený a birmovaný bol v Kostolnej pri Dunaji. Maturoval v Kláštore pod Znievom. V roku 1937 nastúpil do saleziánskeho noviciátu v Hronskom sv. Beňadiku. 2. augusta 1938 zložil prvé rehoľné sľuby a stal sa saleziánom. Doživotné sľuby zložil počas 2. svetovej vojny v roku 1944. Študentát mal v Ostrave a Trnave. Na asistencii bol v Šaštíne a Hronskom sv. Beňadiku, kde začal študovať už aj teológiu, ktorú dokončil vo Sv. Kríži nad Hronom. 29. júna 1948 na sviatok svätých Petra a Pavla bol vo Vieske nad Hronom saleziánskym biskupom Dr. Štefanom Trochtom vysvätený za kňaza.

Po kňazskej vysviacke bol kaplánom a katechétom v Trnave na Kopánke. 14. apríla 1950 bol sústredený v Šaštíne a potom deportovaný do Podolínca. Potom sa dostal do PTP na trojročné nútené práce v Čechách a na Slovensku. Po ich skončení pracoval 4 roky v OSP Senec ako úradník a znova ho preradili do vládnucej pracujúcej triedy, kde 8 rokov zasklieval okná a dvere. Napokon sa dostal do pastorácie. Najskôr na 4 roky ako kaplán vo Vrábľoch a v roku 1970 za správcu farnosti v Borskom Mikuláši. Poslednou farnosťou bola Dlhá, kde bol farárom 28 rokov, až do svojho vysokého veku 86 rokov. Od roku 2006 bol v komunite v Hodoch, kde prežíval starobu a pripravoval sa na stretnutie zo svojim stvoriteľom a Pánom života.

V komunite si príkladne plnil svoje kňazské a rehoľné povinnosti. Jeho obľúbenou teologickou disciplínou bola liturgika. Mal vzácnu povahu. Bol tvorcom pokoja. Keď niečo zabudol, nemal problém opýtať sa na riešenie a radu. So všetkým bol spokojný, čo prispievalo k tomu, že v komunite bol veľmi obľúbený.

Pán si ho povolal k sebe 14. mája 2013.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.