Do večnosti nás predišiel salezián don Kamil Kutarňa (aktualizované)

(Spišská Nová Ves, 15. decembra 2023) – Dnes 15. decembra 2023 vo veku 72 rokov odišiel do večnosti salezián kňaz don Kamil Kutarňa, SDB. V službe Pánovi v Cirkvi a v Saleziánskej kongregácii prežil 46 rokov rehoľného a 40 rokov kňazského života.

Svätá omša za zosnulého a pohrebné obrady budú v pondelok 18. decembra 2023 o 14:00 v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi.

 

Životopis

Don Kamil Kutarňa, SDB sa narodil 7. 12. 1951 v Zbudskom Dlhom ako tretie z piatich detí. Jeho otec a matka boli učitelia. Matka však príchodom detí zostala doma, aby mohla byť mamou pre všetkých. Pokrstený bol dňa 9.12.1951 v Zbudskom Dlhom.

Svoje spomienky z detstva opisuje takto: „Rané detstvo som prežil ako chorľavé dieťa, ale pomocou starostlivých a obetavých rodičov som pookrial na tele a v dvanástich rokoch som začal s aktívnym športom – lyžovaním. To mi upevnilo zdravie. Zmocnel som na tele a pod vplyvom zbožnej matky a zrelej nábožnosti otca aj na duchu.“

Po skončení základnej školy pokračoval v štúdiu na strednej ekonomickej škole. V osemnástich rokoch prijal sviatosť birmovania. Po maturite, počas nultého ročníka pracoval ako robotník a následne začal študovať na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.

Zo začiatku popri štúdiu začal rozvíjať svoje aktívne športové schopnosti ako lyžovanie, atletika a orientačný beh. Zúčastnil sa na Majstrovstvách sveta v severskom lyžovaní 1970 (vtedy oficiálne Majstrovstvá sveta v lyžovaní v severských disciplínach), ktoré sa konali od 14. do 22. februára 1970 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Nič nevyhral, ale doniesol bronzovú sošku aj s diplomom.

V neskorších ročníkoch pod vplyvom svojho brata Jozefa a mnohých obetavých laikov i kňazov sa začal stretávať v hnutí študujúcej kresťanskej mládeže. Brat Jozef mu viac krát ponúkal duchovné cvičenie, no on odmietal… Raz mu povedal, či nechce ísť na lyžovačku? Išiel, boli to duchovné cvičenia, v zime, s donom Kosmálom na horách. Keď sa vrátil, povedal „ale si so mnou vybabral, ale ďakujem ti, bolo to výborné“. A už bol vo vedení dona Kosmála.

Po aktívnom zapojení sa do laického apoštolátu v priebehu vysokoškolského štúdia a pod vedením skúsených saleziánov sa rozhodol vstúpiť do Saleziánskej spoločnosti. Nasledoval tajný noviciát a zloženie prvých rehoľných sľubov 9. 8. 1977. Vysokú školu úspešne ukončil s titulom inžinier a začal pracovať ako projektant na PIO Celprojekt v Ružomberku. V tomto zamestnaní bol aj so saleziánom Jozefom Skalným a ďalšími aktívnymi laikmi, s ktorými sa snažili o postupné kroky v apoštoláte mladých. Túto ich činnosť si všimla aj vtedajšia štátna bezpečnosť, ktorá tieto ich aktivity poctivo sledovala. Dňa 6. 2. 1983 zložil večné sľuby a toho istého roka 16.12.1983 prijal kňazskú vysviacku z rúk vtedajšieho tajného biskupa J. CH. Korca, SJ.

V tom čase patril do komunity saleziánov, ktorých mal na starosti don Olos. Okruh jeho pastorácie bol v tom čase najmä na Orave, kde spolupracoval s donom Sobotom a donom Jurajom Kyseľom. V roku 1984 začal pracovať vo VÚ dopravnom v Žiline a teda aj okruh mládežníckeho apoštolátu sa presunul do okolia tohto mesta, ako aj do okolia Žiliny a najmä v Terchovskej doline. Mal veľa kontaktov aj v samotnej Žiline… Tu pomáhal aj pri formácii mladých, pre kňazské či rehoľné povolania (aj do iných reholí či do seminára) a aj pri formácii mladých saleziánskych spolubratov. A tiež sa podieľal aj na rozširovaní a používaní komunikatívnych prostriedkov.

Často spolupracoval aj pri organizovaní rôznych cyklistických apoštolských podujatiach. Po nežnej revolúcii bol začlenený do pastorácie mládeže v Žiline v Saleziánskom dome, ktorý sa postupne reštitúciami vrátil do užívania saleziánov. Tam najmä v začiatkoch veľmi pomáhal pri organizovaní letných táborov s mladými na Orave či Strážovských vrchoch. Rovnako sa podieľal na organizovaní rôznych duchovných cvičení.

Bol mimoriadne aktívny a obetavý. Veľmi ochotný v akejkoľvek fyzickej či duchovnej službe… Keď po úraze hlavy musel podstúpiť viac ako desať operácii, len čo sa prebral z narkózy, už chodil po návštevách pacientov a roznášal sväté prijímanie. Napriek jeho slabostiam, ho ľudia mali veľmi radi.

Jeho ďalšie pôsobiská :

1991 – 1993 – Bratislava Miletičova1993 – 1994 – Bratislava Daliborovo1994 – 2001 – Šaštín-Stráže2001 – 2002 – Hody pri Galante2002 – 2010 – Bratislava Miletičova2010 – 2015 – Sabinov2015 – Spišské Podhradie – na odpočinku

Posledné roky života strávil na odpočinku v Dome Charitas sv. Jána Bosca na Spišskej Kapitule. Zároveň patril do saleziánskej komunity v Poprade Veľkej. Po náhlom zhoršení zdravotného stavu a následnej hospitalizácii v levočskej nemocnici odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi v piatok 15. 12. 2023.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.