Do večnosti nás predišiel salezián don Ján Tocký

Don Tocký zosnul v Pánovi dňa 21. februára 2024 vo veku 93 rokov. V službe Pánovi v Cirkvi a v Saleziánskej kongregácii prežil 74 rokov rehoľného a 56 rokov kňazského života. Svätá omša za zosnulého a pohrebné obrady budú v sobotu 24. februára 2024 o 11:00 hod. v Kostole Sv. Jána Bosca v Žiline, Rajecká 17. Pochovaný bude na Novom cintoríne v Žiline o 13:00 hod.

Životopisné údaje

* 30. decembra 1930
1938 – saleziáni prišli do Žiliny
1948 – vstup do noviciátu
1950 – ako mladý salezián prepustený do civilu
1952 – útek z Československa do Talianska
1955 – večné sľuby v Turíne a odchod do Anglicka
1958 – Belgicko (Ramegnies-Chin pri Tournai)
1967 – kňazská vysviacka (Turín, Valdocco)
1981 – Taliansko (Ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme)
1992 – 2024 Slovensko (Žilina)

Priamy prenos so zádušnej svätej omše môžete sledovať na YouTube kanáli žilinských saleziánov.

Foto: Dominik Duša

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.