Do večnosti nás predišla saleziánka Mária Futejová

(Bratislava, 10. apríla 2014) – Sr. Máriu Futejovú si Pán povolal dnes ráno 10. apríla 2014 po zápase s ťažkou chorobou. Sprevádzajme jej dušu modlitbami.

Odpočinutie večné daj jej, Pane.

Sr. Mária Futejová FMA pochádzala z Prešova, narodila sa 12. 2. 1979. Bola najmladšou zo štyroch súrodencov.  Saleziánsku charizmu spoznala v prešovskom saleziánskom stredisku, ktoré veľmi rada navštevovala a bola aktívnou animátorkou.

Vyštudovala Strednú priemyselnú školu v Prešove a následne učiteľstvo  pre 1. stupeň ZŠ na Prešovskej univerzite. Po rozlišovaní svojho povolania vstúpila do Inštitútu FMA 1.9.2002. Prvé rehoľné sľuby zložila 6.8.2006 v Šamoríne a doživotnú profesiu 1.9.2013 v Nitre.

Tri roky apoštolsky pôsobila v Dolnom Kubíne, tri roky v Šamoríne a v poslednom období bola členkou komunity v Nitre. Venovala sa práci v saleziánskych oratóriách, vyučovaniu náboženskej výchovy na základnej a strednej škole a vedeniu detského zboru. Deťom a mladým rozumela veľmi dobre, vedela ich získavať pre dobro, bola výbornou učiteľkou. Od r. 2012 vyučovala deti v cigánskej osade v Nitre na Orechovom dvore. Pán si ju povolal po krátkej ťažkej chorobe, ktorú prijala s vierou a odovzdanosťou a až do konca ju znášala s neobvyklou statočnosťou.

"Nech všetky sestry poteší Dobrý Pán nádejou na stretnutie sa s Majkou vo večnosti a nech jej udelí milosť, aby mohla pri Ňom čím skôr orodovať za nás.V modlitbe Jozef Sarnecký, provinciálny ekonóm, a spolubratia."

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.