Do večnosti odišiel salezián don Alojz Ondrejka

(Bardejov, 8. novembra 2021) – V sobotu 6. novembra 2021 vo veku nedožitých 91 rokov odovzdal svoju dušu Pánovi salezián kňaz don Alojz Ondrejka. Za jeho saleziánsky život a kňazskú službu sa spoločne poďakujeme Pánu Bohu pri sv. omši v stredu 10. novembra 2021 o 13:30 v Bazilike sv. Egídia v Bardejove (režim zaočkovaní 100 osôb). Následne bude don Ondrejka pochovaný na cintoríne sv. Anny.  

Priamy prenos zo svätej omše a pohrebu bude možné sledovať online na saleziánskom youtube kanáli a tiež na youtube bardejovských saleziánov.

Stručný životopis

Alojz Ondrejka sa narodil v roľníckej rodine v dnešných Novákoch 27. januára 1931. Ako chlapec chodieval miništrovať a od malička mal športovú povahu. Po piatej ľudovej triede sa dostal na gymnázium do Prievidze. Po ukončení „kvinty“ sa cez kamaráta dozvedel o možnosti ísť k saleziánom. Kamarát za neho napísal aj prihlášku. Tam však bol posledný ročník práve „kvinta“, potom sa šlo do noviciátu. Direktor don Ján Vizváry (1909 – 1985) preto rozhodol, že mladý Alojz si môže zopakovať dobrovoľne „kvintu“ a potom sa ukáže či pôjde do noviciátu. „Hneď som na to pristal,“ spomínal don Ondrejka.

Tak nastúpil 1. septembra 1946 do Šaštína a na ďalší rok v lete do noviciátu do Hronského Beňadika. Prvé rehoľné sľuby zložil 16. augusta 1948. Hneď po nich nastúpil na ďalšie štúdiá filozofie, ktoré predstavení umiestnili do Šaštína. Tam ho zastihla ako mladého 19-ročného saleziána Barbarská noc. Odtiaľ ich všetkých potom presunuli do Podolínca a následne mladých spolubratov 22. mája určili na preškoľovanie v Kostolnej pri Trenčíne. Na konci septembra 1950 ich režim poslal nazad k rodičom.

Rozhodol sa dokončiť gymnázium naspäť v Prievidzi; zmaturoval v júni 1951. Stále bol rehoľníkom, hoci už len tajne. Prihlásil sa na vysokoškolské štúdium matematiky a deskriptívnej geometrie v Bratislave a popritom tajne pokračoval v štúdiu filozofie, ktoré v utajení organizoval s pomocou ďalších don Ernest Macák. V decembri 1951 tajne prešiel za hranice do Rakúska, kde bol niekoľko mesiacov v tábore pre utečencov v Linzi. V roku 1952 potom pokračoval v štúdiu filozofie už v saleziánskom inštitúte vo Foglizzo, nasledovali tri roky asistentskej praxe najprv v Ivrei v inštitúte pre misijných ašpirantov a potom na odbornej škole v Turíne-Rebaudengo. Vo formácii pokračoval od septembra 1955 štúdiom teológie v Bollengu, kde bol 1. júla 1959 don Alojz Ondrejka vysvätený za kňaza.

Od roku 1960 je členom saleziánskej komunity pri katakombách svätého Kalixta v Ríme, kde vtedy už rok funguje malá skupina slovenských mladých kandidátov kňazstva, pod starostlivosťou dona Ľudovíta Macáka. Po dokončení stavby Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v roku 1964 sa všetci Slováci z komunity pri katakombách presunú do nového diela a don Ondrejka sa stáva vyučujúcim na novom súkromnom slovenskom gymnáziu a neskôr aj ekonóm ústavu.

V roku 1982 ho poslali do švajčiarskeho mesta Bazilej medzi slovenských emigrantov. Aj odtiaľ pokračuje v intenzívnej činnosti posielania náboženskej literatúry na Slovensko. V pastoračnej činnosti pre krajanov vo Švajčiarsku pokračoval až do roku 1997, kedy sa vrátil na Slovensko do saleziánskej komunity v Bratislave-Mamateyovej a o rok bol začlenený do komunity v Bardejove, kde žil doteraz. V januári 2015 mu primátor mesta Bardejov udelil Cenu primátora za zásluhy o rozvoj mesta, ako výraz poďakovania, úcty a uznania. V roku 2019 v lete oslávil don Ondrejka 60 rokov od svojej kňazskej vysviacky.

„Ďakujeme, otec Luigi, že ste nám ukázali, ako svoj pohľad nasmerovať na ten správny Cieľ. Ste nám veľkým príkladom a vzorom, svätcom dnešnej doby. Orodujte za nás v nebi.“

„Don Luigi myslel, že príde do Bardejova ‚dožiť‘. Nakoniec z toho bolo nádherných viac ako 20 rokov.“

„S úsmevom na tvári a vždy dobrou náladou, takto si pamätám nášho vzácneho saleziána. Don Luigi, ďakujem Vám za príklad Vášho svätého života, za povzbudivé slová i sv. spovede. Budete nám tu veľmi chýbať,“ bezprostredne reagujú ľudia vo viac ako tristo komentároch na facebooku.

Pre všetkých, ktorí by chceli zanechať svoje slová rozlúčky bola zriadená ONLINE KONDOLENČNÁ KNIHA.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.